Vokste enormt på lederutviklingskurs

1. september starter ny runde av Flerkulturell framtid, UKEs lederutviklingsprogram for førstelinjeledere med minoritetsbakgrunn. – Programmet gjorde meg mer bevisst, sier enhetsleder Galina Dyrnes i Løkkeberg barnehage.

Påmeldingsfrist for Flerkulturell fremtid er 15. juni, bruk anledningen nå til å nominere talentfulle førstelinjeledere i din egen organisasjon.

Oslo er i ferd med å bli en metropol; en by av verden. Med innbyggere, tilflyttere, gjester og medarbeidere med bakgrunn fra alle deler av kloden, noe som ikke minst gjenspeiles i kommunens HR-strategi: Tjenestetilbudet skal være fleksibelt og inkluderende, og kommunen skal gjenspeile mangfoldet i byens befolkning.

dyrnes_lovisenberg_hr_2
TIMEOUT. Seksjonsleder Galina Dyrnes unner seg en kosestund i putebingen på avdeling Jupiter i Løkkeberg barnehage sammen med Khabil og Nathanael (begge fire år).

Hvite mellomledere
Denne målsetningen er Oslo kommune langt på vei i å lykkes med. Med ett forbehold: Mangfoldet gjenspeiles i liten grad på mellomleder- og toppledernivå. Derfor har kommunen utviklet Flerkulturell framtid, et lederprogram for ledere med minoritetsbakgrunn.

– Første runde av Flerkulturell framtid ble kjørt i løpet av 2014, til svært gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og lederne som hadde meldt dem på. Vi har forventninger om at vi kan få inn enda flere søknader i år, for vi vet det finnes svært mange flerkulturelle ledere med talent og ambisjoner om å ta ett trinn opp på karrierestigen, sier seniorkonsulent Aud Fadnes i Utviklings- og kompetanseetaten.

Leders leder innstiller
Nå ber hun ledere i alle bydeler og kommunale virksomheter om å gå på talentjakt blant førstelinjeledere med minoritetsbakgrunn.

– Programmet strekker seg over åtte måneder og består av seks samlinger og en gruppeveiledning mellom hver samling. Fullstendig søknad må være UKE i hende innen 15. juni, men vi vil oppfordre folk til å handle raskt, sier Fadnes.

Faglig og fargerikt mangfold
Løkkeberg barnehage er en relativt nystartet barnehage midt i hjertet av Lovisenberg. Sammen med Geitmyra barnehage utgjør den Lovisenbergløkka seksjon, som ledes av Galina Dyrnes. Hun har selv bakgrunn fra Bulgaria, og ble anbefalt av sin leder å melde seg på første runde av Flerkulturell framtid.

– Jeg grep muligheten med stor iver, og vil ikke nøle med å si at jeg har vokst mye på erfaringene fra Flerkulturell framtid. Jeg møtte ledere med et svært bredt faglig spekter, noe som bidro til å avklare hvilke av mine egne utfordringer som var faglige, hvilke som var kulturelle og hvilke som var personlige, sier Dyrnes.

Å lede «på norsk»
Sammen med Dyrnes var deltakere med bakgrunn fra Kina, Brasil, Russland, Sri Lanka, Afghanistan, Palestina og India.

– Alle fortalte om en særpreget erfaring med å lykkes som leder med flerkulturell bakgrunn: Vi må omstille oss i en helt annen grad enn etnisk norske, fordi konsepter som ledelse, autoritet og dialog er så annerledes her til lands enn vi lærte i våre hjemland, sier Dyrnes.

Sosial kodeknekking
– Tror du det å ha minoritetsbakgrunn også kan være en fordel som leder i Oslo kommune?

– Først og fremst tror jeg god ledelse kommer fra individuelle egenskaper. Men som flerkulturell har du et særlig potensial i at du gjerne utvikler en sterk intuisjon og en kapasitet til å lese sosiale koder. Dette er egenskaper som er svært nyttige for enhver leder. Sikkert er det hvert fall at Flerkulturell framtid hjalp meg til å bli mer bevisst på min egen ledergjerning og gjorde meg til en tryggere og tydeligere leder, sier Dyrnes.