På sitt mest innovative

Gravefri vanntilkobling, skånsom skoleoppgradering, nullutslipp fra byggeplass, digital mannskapskontroll og modernisering av anskaffelsesstrategi er stikkord fra Team innovative offentlige anskaffelser.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Hva som er innovativt er som så mange andre ting et spørsmål om perspektiv. En løsning som er innovativ ett år kan være konvensjonell den neste; teknologier konkurrerer ustanselig med seg selv og hverandre for å tilby forbedringer og effektivisering for oss som benytter den.

innovasjon_sept_wedde_842
DATABEHANDLING SOM INNOVASJON. Avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp presenterer digitale mannskapslister for overvåking av arbeidet ved kommunale byggeplasser på nettverksmøte for Team innovative offentlige anskaffelser.

Innovasjon forbedrer eller erstatter
Noen forbedringer er rent økonomiske, andre er knyttet til kvalitative mål som sikkerhet, miljø og klima, antikriminalitet eller kompetanseutvikling. Noen typer innovasjon er såkalt disruptiv, den overflødiggjør et eksisterende regime og lanserer en fullstendig ny måte å møte et behov på.

Oslo kommunes anskaffelser skal være innovative, økonomisk effektive og tillitsskapende, fastslår gjeldende anskaffelsesstrategi (en ny skal være klar i løpet av årets utløp). Men innovative hver gang er det knapt noen kommunemedarbeider forunt å være. Med hensyn til anskaffelsesmetodikk snakkes det derfor oftere om at en prosess skal være innovasjonsvennlig.

innovasjon_sept_lenelad_787
TØFFE KRAV, TETT DIALOG. Lene Lad Johansen i Omsorgsbygg leverte en inspirerende og visjonær presentasjon av leverandørdialogen som har ledet frem til Tåsenhjemmet: Landets første utslippsfrie byggeplass.

Fra begrensninger til muligheter
På nettverksmøte for Team innovative offentlige anskaffelser 20. september i Strømsveien 102 dreide diskusjonen seg om suksessfaktorene for en innovasjonsvennlig prosess, ettersom offentlige innkjøpere ofte er avhengige av at markedet står for selve innovasjonen.

– I kommunen har vi doblet investeringstakten på bekostning av driftskostnader i løpet av de siste årene. Vår egen ressursbruk gjenspeiler det samme, ved at innsatsen er dreiet fra juristikk, å sørge for at anskaffelser er lovlige, til innovasjon, å tilrettelegge for bedre anskaffelser. Gjennom kravene vi stiller ønsker vi å forandre verden litt, i hvert fall stimulere til utvikling i bransjer og markeder, innledet avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

innovasjon_sept_sines_846
INNOVASJONSPARTNERSKAP. Leder i Leverandørutviklingsprogrammet Tore Andre Sines presenterte innovasjonspartnerskap, en nyvinning fra endringene i anskaffelsesregelverket, som inkluderer forhandling og mulig kontrakt med flere leverandører.

Redselen for å feile
Fra deltakerne på nettverksmøtet kom flere innspill om at innovative anskaffelser er et spørsmål om den grunnleggende redselen for å feile.

– Det ligger en viss risiko bak enhver innovasjon, og noen må være villig til å ta den. For å lykkes med innovasjon må metodikken være strategisk forankret i virksomhetens ledelse, i tillegg til at virksomheten satser på kompetanseheving i innkjøpermiljøene, sier Johan Englund i Difi.

Han argumenterer for at anskaffelsesfaget bør inn i opplæringen og måleparametrene for kommunens ledere.

– Dernest tror jeg en nøkkel til å overkomme innovasjonsbarrierene er å trekke på andres kompetanse. Oslo kommune er blant aktørene i det offentlige Norge som er kommet lengst på dette området, i tillegg kan Leverandørutviklingsprogrammet bidra til å redusere risikoen og øke dristigheten i de enkelte virksomhetene, sier Englund.

 

innovasjon_sept_nodig_843
FØRER MENNESKER SAMMEN. Benedicte Kjørsvik og Christian Tveitnes (bak) fra Vann- og avløpsetaten informerte om sitt prosjekt Nodig. – Våre leverandører NCC og Technic leder hvert sitt teknologikonsortium, hvor mange traff hverandre på våre leverandørkonferanser, fortalte de to.

Store avstander innad
Innkjøpssjef Ingrid Skaim Kristiansand kommune peker på organisatoriske utfordringer ved innovasjon og innkjøp. Ettersom behovet er å finne andre steder enn i fagmiljøene som har leverandørkontakten, øker viktigheten av smidighet og intern samhandling.

– Det ligger gjerne betydelige prosesser bak anskaffelsene som virkelig skaper innovasjon. Med leverandørdialogen og avstemming av fagmiljøenes behov kan vi snakke to år eller mer. Dermed blir det et spørsmål om man har prosjektlederressurser, i tillegg til det IKT- og anskaffelsesfaglige behovet, sier Skaim.

Hun vil likevel ikke underslå at utviklingen går hurtig og i riktig retning, både med hensyn til kultur og budsjettforståelse.

– Vi er på et annet modningsnivå enn bare for to år siden, og bruker nå mer ressurser på å røyke ut de virkelig gode innovasjonsprosjektene i dialog med behovseier. Og leverandør- og internkommunikasjon forbedres, selv når man bare bedriver «innovasjon light», sier Skaim.

innovasjon_sept_eskild_844
ROM BYGD PÅ ÉN DAG. 70 prosent av kostnaden ved skoleoppussing går til andre ting enn selve arbeidet, som infrastrukturen rundt flytting av elever. Erik Eskild i Undervisningsbygg presenterte en ny måte å oppgradere ventilasjonsanlegg, der evakuering ikke er nødvendig underveis. – Vi gjorde unna ett klasserom om dagen, sa Eskild.

Se også:
•    Livreddende grønn omstilling (27.5.2016)
•    Grønne anskaffelser; miljøbyråden kommer (24.5.2016)
•    Innovativ og nær læringsnæring (9.12.2015)
•    Lær av læringsnæringen (28.10.2015)
•    Hvor innovative kan vi være? (25.3.2015)
•    Kunsten å snakke med leverandøren (5.6.2015)