Viser vei i verden

Finansbyråd Robert Steen presenterte byens første utslippsfrie byggeplass sammen med anleggsleder Klaus Kristiansen i går. – Det er gøy å se at New York City følger etter lille Oslo på klimaområdet, sier Steen.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Gjør deg kjent med kravene i byrådssaken her

I vår kom nyheten om at Miljødirektoratet har bevilget Oslo kommune 4,5 millioner kroner for å utvikle en veileder til utarbeidelse av styringsverktøy for å nå ambisiøse klimamål. Veilederen er ment til bruk for resten av Norges kommuner.

Imens har Klimaetaten arbeidet med klimabudsjettet for 2020, det fjerde i rekken, etter at kommunen skapte overskrifter da verdens første klimabudsjett ble utarbeidet i 2017.

Lille Oslo er ikke en egen planet
Tidligere denne måneden ble det klart at også New York, Rio de Janeiro, Toronto, Vancouver, San Francisco, Stockholm, Amsterdam, Paris, København, Helsinki, Sydney og Portland er i ferd med å utvikle klimabudsjetter etter modell fra Oslo.

– Dette er veldig moro. Nå blir det spennende å se om vår egen regjering er i stand til å følge etter. Byggingen av nytt regjeringskvartal blir en viktig test i så måte, sier finansbyråd Robert Steen.

Støyfritt og utslippsfritt
Han er i ferd med å snakke seg varm om Oslos miljøfyrtårn innen bygg og anlegg: Olav Vs gate, som oppgraderes ved hjelp av strøm- og batteridrevne anleggsmaskiner.

Også anleggstransport, for eksempel bortkjøring av utgravd masse, gjøres fossilfritt. Representanter fra Zero, Bymiljøetaten, Utviklings- og kompetanseetaten og pressen må tutes på når de musestille minigraverne skal forflytte seg mellom nord- og sørenden av den fremtidsrettede anleggsplassen.

– Når alt er ferdig her får vi opptining via fjernvarme, og en sentralt plassert ladeplass for e-taxier i krysset mot Kronprinsesse Märthas plass, sier finansbyråden.

MIDT I TRAFIKKEN. Folk gikk spissrotgang mellom presse, finansbyråder og lydløse anleggsmaskiner i går ettermiddag. Den nye gaten skal være ferdig ved utgangen av neste år.

Krav i to etapper
Anledningen er presentasjonen av den nye byrådssaken om klima- og miljøkrav innen bygg og anlegg, der det blant annet slås fast at alle kommunens byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025.

I mellomtiden vil kommunen stille krav til at alt bygge- og anleggsarbeid foregår med fossilfritt drivstoff. I brukes tildelingskriterier for å premiere leverandører som kan levere utslippsfrie maskiner og kjøretøy. Miljø skal telle («vektes») minst 20 prosent i alle bygg- og anleggsanskaffelser.

– Vi gir bransjen fem år på å omstille seg, og starter med krav om fossilfri produksjon fra dags dato. Dermed kan man for eksempel bruke miljøvennlig biodiesel på eksisterende maskiner inntil hydrogen- og eldrift blir mer utbredt hos leverandørene, sier Steen.

Transporten blir stadig renere
Bygg og anlegg står i dag for 10 prosent av Oslo kommunes samlede klimagassutslipp. Til sammenligning tør det nevnes at avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud står for 20 prosent. Den største klimasynderen er mobilitet og transport, som utgjør 60 prosent av byens utslipp.

– Husk at vi har gjort store fremskritt på transportområdet, for eksempel for busser og ferger, som er midt i overgangen til eldrift i disse dager, sier Steen.

Oslo kommune skal etter planen redusere klimagassutslippene med 95 prosent i 2030 sammenliknet med 2009.