Viktige ombud på plass

Zyhrije Januzi er UKEs nye hovedverneombud, Grete Røsvik er AKAN-kontakt. – Vi står til de ansattes disposisjon, erklærer de nytiltrådte.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Vi tar gjerne Røsviks verv først. AKAN er et samarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv, (arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og staten) som har som hovedoppgave å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv. Det noe knirkete etterkrigs-akronymet står for Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani.

Hvit UKE
Oslo kommune har et relativt nyoppusset AKAN-reglement, vedtatt 1.3.2017, hvor det blant annet fastslås at hver virksomhet skal ha sin egen kontaktperson, med informasjons- og varslingsrutiner forankret i AMU (arbeidsmiljøutvalget).

– Enten vi snakker om alkohol, illegale rusmidler eller medikamenter med ruspotensial, er det viktig at vi vet hvordan vi kan be om hjelp eller stille spørsmål. Arbeidsplassen skal være rusfri. Med AKAN-kontakten har hver av oss en nøytral, taushetspliktig tredjeperson å kontakte, hvis man for eksempel synes det er ubehagelig å gå linjevei, sier Grete Røsvik.


ARBEIDSMILJØAGENTENE. Zyhrije Januzi og Grete Røsvik lover åpne dører og lav terskel.

Forebygge og bistå
– Dette er en ombudsperson ment for egne problemer, eller kan man «sladre» på en kollega man opplever som litt vindskeiv?

– Vi skal under ingen omstendigheter «sladre», for rusfrihet forutsetter en personlig forpliktelse og ansvar. Verken jeg eller ledelsen kan være ruspoliti for voksne mennesker. Men hensikten med reglementet er at jeg skal være tilgjengelig for de som trenger hjelp eller er bekymret for en kollega. Så må vi sammen finne ut av den beste måten å håndtere en slik situasjon, sier Røsvik.

Ressurs for bedre arbeidsmiljø
Hovedverneombud Januzi nikker ivrig, for hennes nyslåtte verv fungerer tilsynelatende ganske likt. Hun skal være Sveits, den nøytrale; som kan megle, formidle, bistå, varsle eller bare lytte i spørsmål om arbeidsmiljø.

– Det er en spennende tid å gå inn i dette vervet, ettersom det er mye som skjer både praktisk og organisatorisk her i huset. Arbeidsmiljø er et ord som rommer mye, tenk psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. Jeg skal ha lav terskel inn til kontoret mitt, enten du har problemer eller ønsker å forbedre noe, sier Januzi.

Ikke det samme som tillitsvalgt
Alle eksemplene på hva et hovedverneombud kan være er uansett mer flytende enn den strenge definisjonen på hva det ikke er. Nemlig en tillitsvalgt.

– Verneombud omfattes og defineres av arbeidsmiljøloven, i motsetning til den tillitsvalgte, som baserer seg på tariffavtale, og ivaretar arbeidstakers rettigheter i personalsaker. Jeg er dermed ikke riktig person hvis du vil fremme et lønnskrav. Men kanskje hvis du trenger en partner i en vanskelig samtale om arbeidsmiljøet, sier Januzi.

– Og så tror jeg nok den beste måten å finne arbeidsoppgavene våre på, er å la folk ta kontakt og finne ut av det underveis, foreslår Røsvik.