– Vi skal speile Oslos befolkning

Tema for HR-forum 23. april er «Mangfold: Virkemidler, muligheter og gevinster». Finansbyråden innleder, med Loveleen Brenna på programmet. 

Byrådsavdeling for finans har gitt UKE i oppdrag å «stimulere kommunens virksomheter til å videreutvikle en mangfolds- og inkluderingsskultur som vektlegger åpenhet og tillit» Oppdraget er en direkte oppfølging av byrådsplattformen og byrådets arbeidsgiverpolitikk.

– Talent er jevnt fordelt i befolkningen, uavhengig av for eksempel kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Arbeidsmarkedet er og vil bli mer mangfoldig, sier avdelingsdirektør Birgit Aakre i Konserntjenester organisasjon og ledelse.

Hva vi går glipp av
Aakre trekker frem økt arbeidsinnvandring, fokus på kjønnsbalanse og flere generasjoner på arbeidsplassen blant temaene som blir stadig mer aktuelle for ledere i offentlig og privat sektor.

– Oslo er en mangfoldig by. Men dette er ikke like tydelig representert i alle deler av vår organisasjon. Poenget med mangfold og mangfoldsledelse er å utnytte ressursene for best mulig verdiskapning, fortsetter hun.


NYTTIG MANGFOLD. – Det handler om å utnytte personalressursene for økt verdiskaping, effektivitet og innovasjon, sier Martin K. Johansen og Birgit Aakre.

Krever bevisstgjøring
Innholdet på seminardagen vil rette seg mot ledelse og holdninger knyttet til rekruttering, tjenesteutvikling og prosessforbedring.

– Vi tror de fleste ledere i kommunen er i stand til å se hensikten med å utvikle og utnytte et allsidig og variert mannskap, men at de mangler noen praktiske verktøy for å lykkes, sier spesialrådgiver Martin K. Johansen i Seksjon for personalledelse i Byrådsavdeling for finans.

Han peker på at de fleste av oss har en tilbøyelighet til å se hen til folk vi identifiserer oss med. Dermed ender man lett opp med et mindre mangfoldig lag enn det man kanskje ellers hadde ønsket, rett og slett fordi man ikke er bevisst.

– Vi ønsker å tydeliggjør koblingen mellom mangfold og verdiskaping, effektivitet og innovasjon, fortsetter Johansen.

Å stimulere ulike behov
De to bruker ordet «moderne» nærmest synonymt med «mangfoldig».

– Det er viktig å anerkjenne at mangfoldsledelse innebærer en form for systematisk forskjellsbehandling. Folk er ulike, de er unike, de trenger forskjellig stimuli for å yte best mulig. Jeg synes det er spennende at mangfoldsledelse har mye til felles med strategier vi benytter innen tillitsbasert styring og ledelse. Det handler om å se, anerkjenne og bruke den enkeltes kompetanse best mulig, sier Aakre.

Kan ikke velges bort
Oslos vekstprognose er en betydelig del av grunnlaget for kommunens satsing på mangfold og Aakre og Johansens resonnement.

– Trolig blir det 200 000 flere av oss i løpet av de neste 20 årene. I en globalisert økonomi må vi forvente at dette er folk med all mulig slags kompetanser og talenter. De trenger jobb, vi trenger kompetansen og et omdømme som en moderne arbeidsgiver som utvinner kvalitet av en mangfoldig befolkning. Det arbeidet begynner med oss som er ledere, sier Aakre.

Trykk her for påmelding og informasjon om arrangementet.