Vi hjelper deg med 10-faktor

Byrådslederens kontor har besluttet å holde medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 2020 åpen til 31. mars 2021. – Hjemmekontor og nye arbeidsrutiner gjør årets undersøkelse ekstra viktig, sier Claudia Steinsvik og Johanne Lorentzen i UKE Organisasjon og ledelse.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Les om 10-faktor på intranett

Korona har skapt lavkonjunktur i mange bransjer. De fleste av kommunens virksomheter har vært nødt til å tenke nytt og stramme inn. Det samme gjelder for UKE, men i seksjonen som leverer rådgivningstjenester innen organisasjonsutvikling er det få rolige dager. Som tidligere tilbys bistand til planlegging, gjennomføring og oppfølging av 10-faktor.

– Det er stort sett team- og seksjonsledergrupper som kontakter oss for tiden. De vil forberede seg til utsendelsen av 10-faktor senere i høst, og generelt områ seg i en lite forutsigbar periode. Mange ledere er nye i rollen, andre opplever nok at vante rutiner og nyttig erfaring settes på en ukjent prøve, sier Johanne Lorentzen i UKE Organisasjon og ledelse.

Mange er godt i gang
Oslo kommune er godt i gang med 10-faktor. Tre virksomheter har allerede sendt ut undersøkelsen, ytterligere åtte er i ferd med å legge inn respondenter for å gjennomføre i løpet av høsten. UKE er administrator for hele kommunen og følger med på gjennomføringen fortløpende.

– Vi setter alle ressurser inn på å bistå kommunen i disse helt spesielle tider. Det er viktig å huske at 10-faktor ikke er en standard medarbeiderundersøkelse, men et verktøy for forbedringsprosesser. Derfor tilbyr vi boksklare kompetansepakker, så vel som egentilpasset veiledning, sier kollega Claudia Steinsvik.

Tilpasses behovet lokalt
Standardpakkene består av fem ulike deler, og ligger klare til bestilling i kurskatalogen. De fleste har ledere og HR-medarbeidere som hovedmålgruppe.

– Vanligvis gjennomfører vi disse tilbudene i våre kursrom eller i virksomhetenes egne lokaler, men fra i vår har vi startet med nettbaserte tilbud for de som ønsker. Det viktigste er at vi tilpasser oss behovene ute i organisasjonen, og at alle gis anledning til å velge en undervisningsform de er trygge på, sier Steinsvik.

Noe å hente for alle
Hvert tilbud starter med en innføring i undersøkelsen. Lorentzen og Steinsvik forteller at mange ledere blir overrasket over hvilket potensial som ligger i 10-faktor, ikke minst sammenhengen med tillitsbasert styring og ledelse.

– Det er ikke uvanlig at virksomhetene opplever en fellesprosess som dette som et pliktløp. Vårt ønske er at 10-faktor skal fungere som et utviklingsverktøy både på individ- og virksomhetsnivå. Vi kjenner alle på kravene om å drive kontinuerlig nytenkning og tjenesteforbedring, ikke minst i en sårbar tid. Gode medvirkningsprosesser og kunnskapsbasert utviklingsarbeid er områder vi alle kan løfte oss på, sier Lorentzen.

Se også:
10-faktor er mer enn en øvelse (14.2.2019)
10-FAKTOR kommer i dag (21.10.2018)
Gjør deg klar til 10-faktor (8.12.2017)

10-FAKTOR på intranett