VELlykket overføring av lønnsfunksjonen

16. mai 2014 fikk Kari Anny Rinden og Tom Johnsen i Velferdsetaten (VEL) en beskjed de ikke var helt forberedt på. VEL hadde bestemt seg for å overføre lønnsfunksjonen sin til Utviklings- og kompetanseetaten (UKE).

Av Siw Wisth Holmboe

VEL ble opprettet 01.01.2012, da Rusmiddeletaten, deler av Helse- og velferdsetaten og Storbyavdelingen ble slått sammen til én etat.  For Rinden og Johnsen fulgte det med en del etterslep fra de “gamle” virksomhetene, og mye tid gikk med til å rydde opp.

Ikke lenge etter sammenslåingen ble HR-systemet innført. HR-systemet førte til nye utfordringer, spesielt fordi avdelingen ikke fikk tid til å sette seg inn i hvordan systemet fungerte. Det samme skjedde da GAT ble innført like etter.

IMG_1773_fav_web
TILFREDSE MED ETATSFLYTT. Kari Anny Rinden og Tom Johnsen i UKE.

Mye overtid
Alle disse faktorene gjorde det vanskelig å få tiden til å strekke til, og det ble mye overtid på Rinden og Johnsen.

– Da beskjeden om at lønnsfunksjonen skulle overføres kom, følte vi at ting hadde begynte å bli litt bedre. Derfor kom det veldig brått på, og vi brukte litt tid på å fordøye det hele, sier Johnsen.

Møtet med UKE
10.11.2014 møtte de opp på jobb hos UKE for første gang. Begge sier de er blitt tatt godt imot på sin nye arbeidsplass og at overføringen kun har vært positiv.

– Det var tungt å måtte forlate gode kollegaer vi har jobbet med i så mange år. Samtidig kjenner vi flere av de som jobber i lønnsavdelingen til UKE, og det gjorde overgangen lettere, sier Johnsen.

Rinden og Johnsen har begge lang fartstid i Velferdsetaten. Rinden kom til Rusmiddeletaten i mai 1994, mens Johnsen begynte i april 1997. De har jobbet tett sammen hele tiden.

Både Rinden og Johnsen fremhever det store faglige miljøet i UKE. Det er kort vei til kollegaer som ofte kan gi svar på det de lurer på. Lederne deres kjenner faget og forstår hva de møter i hverdagen.

Vinn-vinn
Hverken Rinden eller Johnsen kjører lønn for sin gamle arbeidsplass i dag, men de har vært til stor hjelp for UKE i forbindelse med overtakelsen. Sånn sett har overtakelsen vært en vinn-vinn-situasjon.

– Om andre skulle havne i samme situasjon, har de ingenting å frykte. Selv om vi var skeptiske i starten, har det gått over all forventning. Vi kan faktisk ikke få det bedre enn vi har det i dag, avslutter Rinden.

En tanke om “VELlykket overføring av lønnsfunksjonen

Det er stengt for kommentarer.