Velkommen til Nasjonal sikkerhetsmåned 2018

Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 er rett rundt hjørnet, og med det et ekstra fokus på informasjonssikkerhet i arbeidshverdagen vår. I tillegg til egne aktiviteter og tiltak kan alle melde seg på felles seminarer.

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for å øke bevisstheten og kunnskapen blant ansatte og ledere om informasjonssikkerhet, med mål om en tryggere digital hverdag.

Åpning og felles faglige seminarer
Det vil under sikkerhetsmåneden være tre forskjellige faglige seminarer åpent for alle, men med et begrenset antall plasser. 27. september er datoen for åpningen av sikkerhetsmåneden samt det første seminaret i Bystyresalen på Rådhuset.

– Oslo kommune er i gang med en digital transformasjon hvor målet er at innbyggerne skal få tilbudt proaktive og individualiserte tjenester når de har krav på det, slik som i filmen «Historien om Tim». Samtidig skal innbyggerne kunne være trygge på at deres personopplysninger er sikre. Derfor er det viktig at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas i digitaliseringen. Sikkerhetsmåneden er en viktig kampanje for å bevisstgjøre kommunens ledere og ansatte om viktigheten av informasjonssikkerhet i vår store digitaliseringssatsing, forteller finansbyråd Robert Steen.

Det er tre hovedtemaer for de faglige seminarene:

Følg lenkene over for påmelding til de respektive seminarene. Seminarene finner sted på Rådhuset (27. september) og i Grensesvingen 6 på Helsfyr (2. og 19. oktober). Se flere detaljer i programmet.

Seks foredrag om informasjonssikkerhet
Fordelt på de tre dagene vil det bli holdt seks foredrag, i tillegg til åpningen av sikkerhetsmåneden ved finansbyråd i Oslo kommune, Robert Steen.

– Foredraget setter mennesker i sentrum som den viktigste faktoren i sikkerhetsarbeidet, men dekker også det digitale trussel- og risikobilde for samfunnet, bedrifter/organisasjoner og individer. Foredraget gir den enkelte ansatt en rekke tips om hvordan de bedre kan sikre seg selv og som ansatt i virksomheten, forteller fagdirektør for sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Roar Thon, om sitt foredrag «Sikkerhet! Viktig for deg og din arbeidsgiver».

I tillegg til Roar Thon får vi blant andre høre fra matematiker og bedriftsrådgiver Silvija Seres om «Ledelse i digitaliseringens tid», leder i seksjon for digitalisering i FIN, Tron Kallum, skal snakke om Oslo kommunes arbeid med digitalisering og Lise W. Arneberg og Randi Blystad, begge fagsjefer for informasjonssikkerhet i FIN, skal holde foredraget «Hvordan kommunisere med ledere om informasjonssikkerhet?».

E-læring
Fra sentralt hold vil det tilrettelegges og tilbys kostnadsfritt felles opplæringsprogram ved hjelp av e-læring. E-læringen er korte moduler (2-4 minutter) og inneholder dagsaktuelle tema innen informasjonssikkerhet. E-læringen vil bli sendt til alle ledere og ansatte med e-postadresse.

Presentasjon
Virksomheter kan bestille presentasjoner om informasjonssikkerhet til egen ledergruppe.

Tema på presentasjoner som kan bestilles er:

  • Risikovurderinger og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
  • Sikker digitalisering for ledere
  • Grunnleggende om informasjonssikkerhet og personvern
  • Hvordan ivareta informasjonssikkerhet ved anskaffelser?

Bestilling av presentasjoner gjøres fra sikkerhetsmånedens side på felles intranett.