Velg den rette

HR-forum 28. april handler om vurdering og utvelgelse i rekrutteringsprosessen.

Meld deg på her.

«Oslo kommune (…) skal være en attraktiv arbeidsplass, som både tiltrekker seg, videreutvikler og beholder gode medarbeidere».

hove_schjolberg_rekruttering_846
MYE Å PLUKKE FRA. Kari Margrete Hove og Olav Andre Schjølberg i HR-, økonomisystem og konsernoppgaver vil trene oss i seleksjonsprosessen.

Vanskeligere enn det høres ut
Dette står i byrådserklæringen. Og høres tilforlatelig ut; å tiltrekke seg gode medarbeidere vil vi vel alle. Men så er det noe med Ibsen igjen, og dette med å tenke det, ønske det, ville det, men hvordan gjør man det?

– Rekruttering er et svimlende tema. Det er vel kjent at vi er mange som jobber i Oslo kommune, men har du noen gang tenkt på hvor mange ansettelser vi gjør årlig? Tallet er 6300. Over seks tusen ansettelser, høyt og lavt i organisasjonen, hvert år. Og vi skal treffe riktig hver gang, innleder Kari Margrete Hove, avdelingssjef i HR-, økonomisystem og konsernoppgaver.

Gode råd er gratis
Arrangementet åpner med en presentasjon fra HR-sjef Tom Steen i Bærum kommune. Der i gården har man utviklet en metodikk nettopp for å unngå kostbare og forretningskritiske feilansettelser.

– Jeg vil si at den største utfordringen ikke er at vi ansetter feil, men snarere om hvorvidt vi treffer riktig hver gang. Dette er årsaken til at vi i UKE bruker så mye tid på rekruttering for tiden, sier Olav Andre Schjølberg i HR-, økonomisystem og konsernoppgaver.

Staten kan hjelpe til
Programmet er en oppfølging av HR-forum 26. november, som handlet om kanditatsøk. Nå er vi kommet til utvelgelsen, og i tillegg til Steen fra Bærum kommer Helen Eckersberg fra NOKUT og Eva Bjerkmann fra Helsedirektoratet.

– Eckersberg skal fortelle oss hvordan vi kan bruke NOKUT til effektiv CV-kvalitetssikring. Hun vektlegger utenlandske utdanninger, men vi vet av erfaring at også norske vitnemål kan trenge et våkent blikk. Bjerkmann skal snakke om hvordan helsesektoren sikres tilgang til personell som fyller autorisasjon- og lisensvilkårene i helsepersonelloven, sier Schjølberg.

Faglig fellesskap
– Målet med HR-forum er å veilede og bistå HR-medarbeiderne til å bli gode rådgivere. Gjennom erfaringsutveksling, diskusjon og bestepraksisdeling skal vi gjøre hverandre i stand til å heve kvaliteten på støtten vi gir til lederne våre. Støtten vi gir i forbindelse med ansettelser er blant det viktigste vi kan bidra med, sier Hove.

Programmet vil også inneholde en bolk om systemstøtte for rekrutteringsmodulen.

Meld deg på her.