«Vasker» leverandørinformasjonen

Oslo kommune og Skatt øst signerte i dag avtale om utveksling av leverandørinformasjon i bransjer spesielt utsatt for arbeidsmarkedskriminalitet.

Pressemelding

Avtalen, som er den første i sitt slag, har en meget enkel innretning:

  1. Leverandører innen renholds- og bygg og anleggsbransjen som ønsker å inngå kontrakt med Oslo kommune først må signere et fullmaktsskjema. Skjemaet gir kommunen tilgang til opplysninger om bedriftens skatte- og avgiftsforhold, eventuelle innrapporteringer til Sentralskattekontoret for utenlandssaker, og om hvorvidt informasjonen i a-meldingen er korrekte.
  2. Kommunen sender kryptert informasjon til Skatt øst, som verifiserer at leverandøren(e) er registrert i riktige registre og har overholdt sine forpliktelser overfor norsk skatte- og avgiftsmyndigheter.
  3. Leverandører med eventuelle avvik blir bedt om å gjøre rede for disse, og gjøres kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag med Oslo kommune dersom dette ikke gjøres tilfredsstillende.

Hindrer de useriøse
– Vi er veldig fornøyd med at Oslo kommune gjennom denne avtalen tar et stort ansvar i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Avtalen vil bli et viktig bidrag til å gi kommunen best mulig beslutningsgrunnlag, og gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å få innpass som leverandør til Oslo kommune, sier regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatt øst.

Nyskapende
Finansbyråd Eirik Lae Solberg i Oslo kommune fremhever også det nyskapende ved informasjonsdelingsavtalen.

– Arbeidsmarkedskriminalitet er et formidabelt problem som går på tilliten til hele vår samfunnsmodell løs. Vi vet at oppfinnsomheten til de useriøse aktørene er stor, og at de utnytter kontrollbegrensninger i lovverket. Denne avtalen utgjør et viktig skritt på veien til å «vaske» de mest utsatte bransjene, sier Solberg.

Får helhetlig bilde
Han peker på at oppdragsgivere, kontrolletater og andre offentlige aktører sitter på hver sine fliker av informasjon.

– Med god samhandling kan vi raskere og enklere sette sammen disse flikene og få et bilde av de bedriftene vi ikke ønsker å samarbeide med, sier Solberg.