Utviklingsprogram for ledere med flerkulturell bakgrunn

12 førstelinjeledere avsluttet i desember 2014 første runde av lederutviklingsprogrammet «Flerkulturell framtid». Målet med programmet er å bidra til å rekruttere flere ledere med flerkulturell bakgrunn til mellomlederstillinger i Oslo kommune.

Deltakerne var anbefalt av sine virksomheter, og de sier at programmet har vært selvutviklende, bevisstgjørende og kompetansehevende. Én deltaker har avansert til mellomledernivå i løpet av programmet.

Nytt program starter i april 2015.