Utvikler standardavtale for OPS

Offentlig/privat samarbeid (OPS) er prosjekter der private aktører leverer utvikling og drift av en tjeneste basert på bestilling fra det offentlige. På oppdrag fra Byrådsavdeling for finans har Konserninnkjøp startet arbeidet med en standardavtale for slike tjenester til bruk i Oslo kommune.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Selv om OPS ikke akkurat er noen nyhet her til lands, har konseptet likevel ikke fått noe enormt gjennomslag. Årsaken er blant annet politisk; OPS kan sies å være en type privatisering av offentlige tjenester, noe norske politikere har vært relativt tilbakeholde med sammenlignet med mange andre land.

Noe har det likevel vært, først og fremst i samferdselssektoren, hvor flere veiutviklingsprosjekter har hatt form som OPS.

I Oslo kommune er det særlig Utdanningsetaten og Sykehjemsetaten som har erfaring med denne ordningen. Skolene Granstangen og Veitvet både bygges, eies, driftes og vedlikeholdes av private aktører etter en OPS-modell. Det samme gjelder sykehjemmene i Henrik Sørensens vei og på Ellingsrud, og Sykehjemsetaten er i ferd med å etablere et eget OPS-team.

Den nye standardavtalen, som foreløpig er i planleggingsstadiet, vil gjøre kontraktsinngåelse enklere og mer effektivt for disse og andre kommunale aktører som ønsker å benytte seg av OPS. En prosjektgruppe bestående av medlemmer fra Konserninnkjøp, Kommuneadvokaten og Byrådsavdeling for finans arbeider nå med en kontraktmal, som etter planen sendes på høring i løpet av mars.