Utvidet skatteattest for eksisterende kontrakter

Oslo kommune krever at nye leverandører i utsatte bransjer signerer fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest. – Be nåværende leverandører om det samme, sier Kirsten Sandven i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Kirsten Sandven er Konserninnkjøps nyansatte koordinator for tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Hun har bakgrunn fra Oslo kemnerkontor, med lang erfaring fra gjenkjennelse av mønstre for økonomisk utroskap.

– Det er liten tvil om at Oslo kommune kan tillate seg å være tøffere i klypa når det gjelder kontraktsoppfølging, sier hun.

kirsten_sandven_skav_841
GJENBRUK. – Alle leverandører står med go’-sida til ved kontraktsinngåelse. Derfor er det også nyttig å bruke fullmakten underveis i kontraktsperioden, sier Kirsten Sandven i Konserninnkjøp.

God seriøsitetsindikator
Og «klypa» i denne sammenhengen er Skatteetatens utvidede skatteattest og Oslo kommunes avtale om bruk av informasjon herfra.

– Sammenlignet med ordinær skatteattest gir dette et mye mer sannferdig bilde av leverandørens økonomiske disposisjoner. Man får kort sagt en bedre indikasjon på hvorvidt en aktør er seriøs eller ikke, sier Sandven.

Hjelpe hverandre
Sandvens budskap er at avtalen med Skatt øst gir oss som gjennomfører innkjøp på vegne av Oslo kommune et nyttig verktøy. Ikke bare for å utestenge uønskede leverandører, men for å følge opp de vi har. Og for å dele praksis og erfaring med innkjøperkolleger i kommunens virksomheter.

– Jeg har bedt om å få en kontaktperson i alle virksomheter. Sammen etablerer et forum hvor vi deler erfaringer med bruk av fullmakten og de opplysningene utvidet skatteattest gir oss. Vi bryter ny mark i kampen mot svart arbeid, og det er viktig at vi hjelper hverandre med formuleringene av de nye leverandørkravene og tolkning av materialet fra Skatt øst, sier Sandven.

Ønsker seg tilbakemelding
UKEs anskaffelsesveileder inneholder en oppskrift for innhenting av utvidet skatteattest. Sandven sier hun er svært interessert i hvilke erfaringer innkjøperne i kommunens virksomheter har gjort seg i bruk av denne.

– I første omgang håper jeg folk bare slår på tråden, eller i hvert fall melder fra til anskaffelser@uke.oslo.kommune.no hvis de kommer ut for leverandører med avvik i dokumentasjonen. Vi lykkes nemlig ikke én gang for alle på dette feltet. Først når vi utvikler en kultur for å dele erfaringer, stille hverandre de teite spørsmålene og våge å slå alarm, er vi rustet mot svart arbeid, sier Sandven.