Utnytt din ledergruppe

Konsulentene i HR-konsern sertifiseres nå i bruk av et kartleggingsverktøy for utvikling av effektive ledergrupper.

Du kjenner kanskje din enhets mål og resultatkrav. Kommunen har sitt definerte knippe verdier, medarbeiderne utvikles i tråd med det hele; innbyggerne rådspørres og du kan se deg selv i speilet, vitende om at innsatsen og ytelsen din som leder står i henhold til jobben du er satt til å forvalte.


UTVIKLING OG KOMPETANSE. HR-konserns nye tilbud skal gi kommunen mer effektive ledergrupper.

En underutnyttet ressurs
I hvert fall hvis du er så heldig å ha en ledergruppe som fungerer som den skal: Et verdiøkende, dynamisk og effektivt forum, som utgjør mer enn summen av kompetansedelene den består av.

– Vi har inntrykk av at ledergruppene i mange tilfeller er en underforbrukt arena for verdiskaping i mange virksomheter. Derfor sertifiseres alle våre konsulenter i bruk av kartleggingsverktøyet «Effect», som tydeliggjør hvordan ledergruppen fungerer – på godt og vondt, sier avdelingsdirektør Birgit Aakre i HR-konsern.

Kartlegging og prosessarbeid
Med den nye sertifiseringen kan HR-konsern hjelpe virksomhetene til å arbeide mer metodisk med utvikling av ledergrupper på alle nivåer. Dermed sikres forankring av samhandling og verdiskaping for hele virksomheten.

– Ledergruppeutvikling handler både om kartlegging av ledergruppens profil, og prosessarbeid der vi arbeider med gruppens forutsetninger og rammebetingelser, arbeidsprosesser og evne til å skape resultater, sier Aakre.

Forskningsbasert og effektivt
Metodikken baserer seg på forskningsprosjektet «Effektivitet i ledergrupper» som siden 2001 har blitt ledet av førsteamanuensis Henning Bang ved Universitetet i Oslo. Som verktøy benyttes et spørreskjema som gjør det mulig å utføre forskningsbasert og mer effektivt utviklingsarbeid.

– Spørreskjemaet gir ledergruppen innsikt i egne styrker og utviklingsområder, og presenterer konkrete forslag til hvordan den kan øke effektiviteten. Sammen arbeider vi med å gjennomføre tiltakene, for å gjøre ledergruppen til et mer velegnet forum for å fatte beslutninger, øke gruppens evne til å arbeide sammen som et team, og for utvikling for den enkelte, sier Aakre.

Vennligst kontakt HR-konsern for bistand med å utvikle din ledergruppe (intranett).