Utfordrer regjeringens lønns- og arbeidsvilkårsprat


– Man kan være enig eller uenig i Oslo kommunes tiltak for å stimulere til et seriøst og anstendig arbeidsliv, men vi gjør i hvert fall noe, sa finansbyråd Robert Steen da han deltok på byggestart for nye Løren skole.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oslo innfører landets strengeste regler mot juks og sosial dumping – utfordrer Regjeringen til å kopiere dem (Aftenposten, 7.3.2018)

Bakgrunnen for pressemøtet var tosidig: Den nye skolebygningen for 5.–7. klasse ved Løren skole er blant de første prosjektene igangsatt etter Oslomodellen.

Byggeprosjektet har krav om 10 prosent lærlinger, 50 prosent fagarbeidere, ett underleverandørledd, bankbetaling, fast ansatte arbeidere og de øvrige betingelsene vi kjenner fra Oslo kommunes leverandørkrav for bygg- og anleggsbransjen. I seg selv en anledning til å invitere Aftenposten og NRK til å se hvordan byggherre Undervisningsbygg og totalentreprenør WK forholder seg til et nytt og relativt strengt regime – og hvordan de utnytter IT-støtte fra HMSREG.


SPADEN I JORDA. Finansbyråd Robert Steen valgte bort gravemaskin og prøvde heller Fiskars-spade da han markerte byggestart for det nye 5.–7. klassebygget ved Løren skole. Anlegget skal stå ferdig til skolestart 2019, og inkluderer utomhusanlegg, torg, vei og turdrag ved skolen.

– Vagt og defensivt
I tillegg ønsket finansbyråden å svare på de siste medieinitiativene fra regjeringen. Via oppslag i Dagsavisen, NRK og på regjeringen.no lanserte arbeidsminister Anniken Hauglie i forrige uke nye retningslinjer for leverandøroppfølging i statlige virksomheter.

– Det er jo bra, samtidig som de er vanskelig å få øye på de konkrete tiltakene fra regjeringens side. Virksomhetene «skal sørge for at leverandørene følger lover og regler», men det sies lite om hvordan dette skal foregå. Derfor anbefaler jeg regjeringen å se til Oslomodellen, sa finansbyråden.

Målbare krav med systemstøtte
Sammen med administrerende direktør Rigmor Helene Hansen i Undervisningsbygg foredro han om Oslomodellens colombi egg: Konkrete, målbare kontraktskrav for lønns- og arbeidsvilkår kombinert med digital kontraktsoppfølging og HMS-støtte.

– HMSREG gir oss verdifull styringsinformasjon overfor underleverandører, arbeidere og oppdragsgiver, bekreftet prosjektsjef Jørn Wegger i WK Entreprenør.


UT PÅ TUR. Administrerende direktør Rigmor Helene Hansen i Undervisningsbygg er heller ikke fremmed for signalfarger, vernesko og hjelm i embets medfør.

– Tøffe, men ordnede forhold
Steen betrodde forsamlingen at han har 14 års arbeidsbakgrunn i bygg-/anleggsbransjen fra 80- og 90-tallet, den gang norsk arbeidsliv var mindre utfordret av globalisering og pressede lønns- og arbeidsvilkår.

– Siden den gang er vi blitt fanget i et spillteoretisk dilemma, der ingen har vært villig til å ta kostnaden med å sørge for anstendige forhold og sunn bransjetilvekst. Resultatet er at stadig færre norske ungdommer velger yrkesfag, organisasjonsgraden synker og pressen får jobben med å avsløre mislighold, sa Steen.

Flere tiltak
Han benyttet også anledningen til å skissere det han kaller Oslomodellen 2.0, byrådets strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo, og Oslomodellen 3.0, hvor innbyggere på arbeidsavklaringspenger skal stimuleres til å velge yrkesfagopplæring for å sikre enda større bærekraft for bygg- og anleggsbransjen.

– Bare 1 av 5 velger yrkesfaglig videregående utdanning i Oslo. På landsbasis gjør 1 av 2 det samme. Dette har store konsekvenser for den enkelte og for byen. Vi skal øke andelen som fullfører yrkesopplæring, noe som vil det gi den enkelte større muligheter i arbeidslivet og samfunnet, avlaste kommunale tjenester og ikke minst gi byen flere fagarbeidere, sa Steen.

Ikke i mål
«Hva med Kommunerevisjonens rapport om manglende virksomhetsoppfølging av leverandør- og kontraktskrav», ville journalistene vite.

– Den er et veldig godt eksempel på hvorfor Oslomodellen og samspillet med HMSREG er så viktig. Vi er ennå ikke gode nok. Derfor investerer byrådet politisk kapital, akkurat som vi også gjør på klima- og miljøområdet, på å bringe utviklingen tilbake i ønsket retning, sa Steen.

Hør finansbyråd Robert Steen snakke om Oslomodellen (Østlandssendingen 24.1.2018)

Se også:
Rustet til akrim-kamp (11.1.2018)
Stedkontroll med systemstøtte (30.8.2017)
Strenge krav i ny renholdsavtale
 (23.6.2017)
Samkjøpsavtaler for alle håndverkstjenester (2.5.2017)
Sammen om Selma (3.2.2017)
Byggebransjen stempler inn (1.9.2016)