Veiviser til etisk og rettferdig handel

8. november kan du få en gratis gjennomgang av sentrale systemer, rutiner og virkemidler som holder oss på riktig side av kommunens krav, lov og internasjonale forpliktelser.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Frokostseminar: Etisk og rettferdig handel i anskaffelser heter arrangementet. Det holdes i regi av Konserninnkjøp i Utviklings- og kompetanseetaten og styringsgruppen til Fairtrade-kommunen Oslo, onsdag 8. november 8.30–11.30 i Strømsveien 102.

Kommunen har nettopp fått en byrådssak (1057/17) og et rundskriv (16/2016) som beskriver ambisjonene og standardene på områdene etisk og rettferdig handel. Vi er medlem i Initiativ for etisk handel, Fairtrade og FN Global Compact, og styres av et byråd som har erklært at det vil ha en «mest mulig etisk og bærekraftig profil».

Når man snakker om «etisk og rettferdig handel» i Oslo kommune, kunne en dermed like gjerne kanskje snakke om bare «handel». Vi som får lønnen vår betalt av Oslo kommune lever nemlig på en forpliktelse om å være med på å gjøre byen vår, så vel som verdenen rundt, til et bedre sted.

MYE MATERIELL. En app, en konsulentrapport, en byrådssak og et rundskriv er blant hjelpemidlene Katja Khardikova og Mariann Karlstad skal demonstrere for oss 8. november. I tillegg blir det presentasjoner fra Initiativet for etisk handel, Fairtrade Norge og kommunens leverandører.

Utallige fallgruver
Og innkjøp er et økonomiområde med enormt potensial for å gjøre godt – eller øve skade. I stort og smått kjøper vi fra eksterne leverandører for 17 milliarder kroner hvert år, en sum tilsvarende bevilgningen til arbeidslivstiltak – eller til politiet – i statsbudsjettet for 2017.

– Oslo kommune jobber for å fremme anstendige arbeidsforhold og rettferdig handel ved våre vareleveranser. Vi har en plikt til å vurdere risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i globale leverandørkjeder, og vi skal sikre at leverandørene jobber systematisk med å forebygge slike brudd og rette opp i kritikkverdige forhold. Det vi gjør skal være preget av etisk – akkurat som økonomisk – forsvarlighet, sier Katja Khardikova, fagansvarlig for samfunnsansvar i Konserninnkjøp.

Etikk betyr kvalitet
Og akkurat som en kontrakt kan gi kommunen omdømmetrøbbel på grunn av løpskløpende kostnader, tar det seg dårlig ut når avisen avslører at Oslo kommune indirekte sponser diskriminering, naturrovdrift eller barnearbeid.

– Vi ønsker at seminaret 8. november skal være løsningsorientert. Kontraktarbeid og leverandøroppfølging er krevende saker, og i stadig større grad ettersom markedet globaliseres. Vi skal vise fram de hjelpemidlene vi kjenner til, rapporter, apper, veiledere og kontraktsvilkår, som gjør at etisk og rettferdig handel kan gjøres til et synonym til eller i hvert fall en dimensjon av en god anskaffelse, sier fagkonsulent Mariann Karlstad.

Program

Påmelding

Se også: