Tre ferske til Prosjektkontoret

Astrid Dybos, Lars Bjønnæs og Christine Helvik startet ved månedsskiftet, og skal blant annet jobbe med Selma, E2E, Prosjektportalen og ACOS sak- og arkivsystem.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Nøkkelordene i avsnittet over er blant annet. Med andre ord: De tre ferskingene er allerede godt i gang med å begraves i formidable prosjekter og dypt ned i omfattende ryddeoppdrag.

Dansekortet fullt
Mange er vi som formelig skraper på dør 511 for litt bistand, litt prosjektressurser, litt kompetanse til leie. Men både Dybos, Bjønnæs og Helvik er øremerket – i hvert fall for de første månedene av UKE-tiden sin.

Selve Prosjektkontoret befinner seg dessuten fortsatt i en etableringsfase. Det er fastslått at avdelingen skal arbeide etter Difis prosjektmetodikk Prosjektveiviseren (basert på Prince2).

Utvikler UKE
Som er vel og bra, men som også innebærer at alle prosjektene som overtas av gjengen i femte etasje til dels må hakkes til og skrus litt på før de kan tas videre.

– UKE har lenge vært en organisasjon preget av mange prosjekter. Både lokale folk og innleide ressurser bidrar gjennom prosjekter til en stor del av etatens leveranser. Prosjektkontoret er en anerkjennelse av dette, men også en skjerpende øvelse, et nytt regime. Vi skal bruke ett språk og én metodikk, slik at alle leveranser får bedre styring og større gjenbruksverdi, sier avdelingsdirektør Bjørn Ove Berthelsen.


NY KOMPETANSE. Astrid Dybos, Lars Bjønnæs og Christine Helvik er nye på laget som raffinerer måten UKE og kommunen driver prosjekter på. I bakgrunnen kollega Frid Fastbø.

Prosjektportal fra sommeren
Blant de første konkrete produktene som springer fra den nyopprettede avdelingen, er Prosjektportalen; Oslo kommunes versjon av Sharepoint-løsningen for prosjekt- og porteføljestyring. Portalen lanseres som en tjeneste til hele kommunen, med oppstart 3. juli.

Tre ord på snei – Dybos
Astrid Dybos er prosjektleder, og kommer fra en tilsvarende stilling fra NAV IT. Her arbeidet hun blant annet med den tekniske implementeringen av Acos Websak, og kommer til å være involvert i dette arbeidet hos oss også.

Før seks år i NAV, var hun en like lang periode i Aftenposten, og hele 16 år som forsker og utvikler i Telenor. For tiden lærer hun seg spansk, og tar gjerne spørsmål om «Donde esta la biblioteca» i heisen eller for eksempel i kantinekøen.

Tre ord på snei – Bjønnæs
Lars Bjønnæs kommer fra Microsoft, der han har hatt et utall av funksjoner og hatter innen enterprise-arkitektur, strategi og applikasjonshåndtering. Før den tid var han i Merkantildata/Ementor/Atea.

Noe av det han har befattet seg med før han kom til Prosjektkontoret var innføring av arkivsystemer for advokatselskapene Thommesen og Wiersholm. Bjønnæs betrakter seg som ekspert på Interwoven Teamsite.

Tre ord på snei – Helvik
Christine Helvik er også prosjektleder, Prince2-sertifisert, og skal blant annet jobbe med implementeringen av Selma/HMSREG, Ende til ende-prosjektet (E2E) og lansering av Prosjektportalen.

Hun kommer fra Direktoratet for økonomistyring, hvor hun var fagansvarlig for digitalisering, og er siv.ing. data fra NTNU. Før det har hun jobbet mange år med SAP-implementeringer.