Topp 3, e-læring for informasjonssikkerhet

Oktober var nasjonal sikkerhetsmåned, og Oslo kommune markerte dette med flere sikkerhetsseminarer, foredrag hos virksomhetene om informasjonssikkerhet, bevisstgjøring og kompetanseheving ved hjelp av e-læring og plakater.

Alle ansatte i Oslo kommune fikk tilsendt ni e-læringsleksjoner om informasjonssikkerhet i løpet av oktober. I den anledning ønsker vi å rette en liten oppmerksomhet til de av kommunens foretak, etater, bydeler og byrådsavdelinger som har hatt den høyeste deltakelsen på leksjonene.*

Beste etater/kommunale foretak: Beredskapsetaten (BER), Fornebubanen (FBO), Gravferdsetaten (GFE)

Beste bydeler: Østensjø (BOS), Nordstrand (BNS), Gamle Oslo (BGO)

Beste byrådsavdelinger: Byutvikling (BYU), Finans (FIN), Eldre, omsorg og sosiale tjenester (EHS)

Vi gratulerer med den høye deltakelsen, og håper det skaper motivasjon for videre arbeid med informasjonssikkerhet i hele kommunen. Vi minner om at det fortsatt er mulig å gjennomføre leksjoner som er tilsendt på e-post, og at deltakelsen vil bli målt frem til sommeren.

Vi ønsker også å informere om at det vil bli sendt ut en informasjonssikkerhetsleksjon hver måned frem til sommeren. Den neste leksjonen omhandler farene dere bør være obs på når dere julehandler på nett.

*Deltakelse er målt i andel fullførte moduler.