Tok Sentralen med storm

Godordene satt løst blant deltakerne etter gårsdagens fagdag om ledergruppeutvikling under ledelse av førsteamanuensis Henning Bang ved Universitetet i Oslo.

Til sammen 230 ledere i Oslo kommune hadde benket seg til for en heldags læringsseanse i regi av Byrådslederens kontor og UKE. Deltakerne kom fra (nesten) alle virksomheter, og besto av teamledere, etats-/virksomhetsdirektører og det meste midt i mellom.

Dagen besto av en innledende foredragsdel av Henning Bang, lunsj og en avsluttende workshop orkestrert av konsulenter ved Konserntjenester – organisasjon og ledelse i UKE.


«EN KNALLGOD ARENA». Førsteamanuensis Henning Bang gikk hardt ut og økte på etter hvert foran 230 spente ledere.

– Har en god dynamikk
Seksjonsleder for barn og kultur i Bydel Østensjø, Nina Terese Riis, er glad hun tok med hele ledergruppen på fagdag.

– Bang gjorde som han lovte: Han ga oss en gnist. Det hele var meget godt formidlet, og jeg er glad for at vi fikk oppleve seansen sammen. Man må stoppe litt opp innimellom for å få gode innspill som leder og lederkollegium.

Dermed gikk Riis og ledergruppen til lunsj med stor appetitt og mye entusiasme, før gruppearbeid ventet under ledelse av Anne Sanden fra UKE.

– Gruppearbeidet ble en nesten større opptur, for jeg fikk bekreftet at vi tross alt har en veldig god intern dynamikk. Selvsagt har vi mye å jobbe med, men vi har også mye på plass. Jeg vil anbefale alle lederkollegaer i kommunen å melde seg på neste fagdag, for det er en nyttig måte å jobbe seg gjennom ting på, sier Riis.


TAKKNEMLIG PUBLIKUM. Joar Sæterdal Vik ved Byrådslederens kontor innledet og ønsket velkommen. Cathrine Greve, Astri Skar, Anne Sanden og Liv Stien Ulvmoen fra UKE ledet gruppearbeidet etter lunsj. Her lytter de oppmerksomt til foredragsholder Bang.

– Skikkelig krevende spørsmål
Divisjonssjef for innfordring i Kemnerkontoret, Marius Solem Trehjørningen, var imponert over hvor lett Bangs budskap var å forstå.

– Man har jo hørt en del sånne foredragsholdere etter hvert, dette skilte seg absolutt positivt ut. Jeg hadde med hele ledergruppen. Vi meldte oss på allerede i september, og har hatt hodene fulle av årsrapport de siste ukene. Dermed stilte vi med litt blanke forutsetninger. Og det var veldig krevende å gå over i gruppearbeidet. Skikkelig tøffe spørsmål, alle måtte fristille hjernen og delta i samtalen. Det er veldig viktig å sette av tid til å jobbe langsiktig, og bare vi får unna årsrapportene innen månedsskiftet, så skal vi klare å heve blikket litt sammen.

– Veldig inspirerende og motiverende
Også styrer i Smestad og Priorveien barnehager i Bydel Ullern, Siri Ruud, kom med en hel gjeng. Med fem andre barnehageledere fra bydelen var gruppen akkurat passe til å gjennomføre en effektiv workshop etter oppvarmingen med Bang.

– Dette var en veldig inspirerende og motiverende dag, med masse godt påfyll. Jeg har jobbet i kommunen siden 1991, og vet at tiltak for ledelses- og organisasjonsutvikling ikke alltid er like effektivt. Men her var det masse å hente og mye å jobbe videre med. Jeg kunne gjerne sittet og hørt på Henning Bang enda lenger, men det var spennende å ta med innledningen hans inn i gruppearbeid med kollegaer også.


GEMYTTLIG STEMNING. Innleder Joar Sæterdal Vik ved Byrådslederens kontor får et oppmuntrende klapp av Henning Bang og Liv Stien Ulvmoen fra UKE før teppefall.

– Hold effektiviteten oppe
Seksjonssjef for tilrettelagte tjenester i Bydel Sagene, Reidar Hundstad, beklaget at han kun rakk å få med seg programmet frem til lunsj.

– Foredraget var kjempebra. Det er så mye å hente i budskapet til Henning Bang, spesielt med tanke på ledergruppen som en slags produksjonsenhet. Den skal være effektiv, og det er ikke selvsagt at den er det. Jeg nikket særlig gjenkjennende til alle avsporingene som bidrar til å senke effektiviteten hvis man ikke er ekstra bevisst. Her var det mange gullkorn å drodle videre med, sier Hundstad.

Se presentasjonene fra fagdagen (intranett)

Se også: