Tok med vennene på ledergruppesertifisering

UKE inviterte med et knippe ledere fra andre virksomheter på sertifisering i kartleggingsverktøyet Effect i regi av førsteamanuensis Henning Bang ved Universitetet i Oslo.

Effektive ledergrupper

Man skulle tro tiltaket er opplæringsbransjens variant av det som ellers gjerne kalles giveaways eller vareprøveutdeling. For UKEs konsulenter behersker allerede metodikken som Bang og kollega Thomas Midelfart har utviklet.

Nøkkel til forbedring
I hvert fall fikk et utvalg HR-ledere fra Sykehjemsetaten, Helseetaten og Utdanningsetaten gratis deltakelse da konsulentene i Konserntjenester– organisasjon og ledelse (tidligere HR-konsern) gjennomførte sertifisering i Effect, verktøyet for å kartlegge ledergruppers styrker og utfordringer.

– Dette satte vi stor pris på. Effect gir Oslo kommune en god mulighet til å forstå hvilke utfordringer vi som ledere står overfor. Samtidig får vi en «nøkkel» til å bli bedre, til å utvikle organisasjonen for bedre å møte innbyggernes behov og ønsker, sier Randi Mogård, direktør strategi og HR i Sykehjemsetaten.


PEKELEKEN. Førsteamanuensis Henning Bang signaliserer hvor man gjerne kan starte når man ønsker å utvikle bedre dynamikk i egen ledergruppe.

Samles om metodikken
Bak kateteret sto Bang sjøl. Han ledet deltakerne gjennom en seanse bestående av forskningsgrunnlag, erfaringer med Effect i offentlige og private virksomheter, og brukertips for å oppnå maksimal – tja, effekt.

– Vi har merket stor økning i interessen for bistand til ledergruppeutvikling. Vi i UKE har lang erfaring med denne typen konsulentbistand, og med Effect får vi et kartleggingsverktøy som kan brukes ved oppstart og avslutning av utviklingsprogrammer. Nå samler vi oss om én metodikk og ett sett av begreper, sier seniorkonsulent Anne Sanden i Konserntjenester – organisasjon og ledelse.

Med sertifiseringen bygger kommunen egen kompetanse, og reduserer behovet for ekstern konsulenthjelp.

Kunnskapsbasert
Effect er altså et kartleggingsverktøy. Hvert medlem i en ledergruppe får tilsendt en undersøkelse hvor man svarer på spørsmål om hvordan gruppen fungerer. Basert på resultatene får man tilsendt en rapport. Denne analyserer gruppas potensial etter 27 faktorer. Det videre arbeidet gjøres sammen med en sertifisert konsulent.

– Det er ikke alle forunt å vite hva som er problemet eller styrkene til et kollektiv. Effect gir oss et kunnskapsbasert utgangspunkt for videre innsats. I samarbeid med oppdragsgiver legger vi opp et videre oppfølgingsløp. Dette kan for eksempel være samlinger á 3 timer hver 6. uke over en 10–12 måneders periode, sier Sanden.

Se også:
Utnytt din ledergruppe (13.2.2017)