Tilbyr konkurransegjennomføringsverktøy

Det nye EU-direktivet om offentlige anskaffelser fastslår at leverandørkommunikasjon; utlysning og anbudsinnhenting, skal foregå elektronisk. Nå har Oslo kommune tilgang på verktøyet som gjør dette mulig.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV på kommunalt tbf-sk) har i årtier vært en halvsaftig fantasi for mang en innkjøpsrådgiver. Ettersom regelverket for offentlige anskaffelser har økt i omfang, godkjenningssløyfene gjerne har blitt flere og mer intrikate, har tanken om kontorstøtte, en slags CRM for innkjøpere, fremstått som stadig mer besnærende.

kathrine_fredrik_kjetil_kgv_906
VALGTE EU SUPPLY. Kathrine Andersen, Fredrik Herbern Schjelle og Kjetil Østgård i Konserninnkjøp vil aldri gå tilbake til papirbasert konkurransegjennomføring.

Langt mellom de gode
Ettersom prinsippet om etterspørsel og tilbud knapt er fremmed for IT-bransjen, har det ikke manglet på produkter. Konserninnkjøp har testet konkurransegjennomføringsverktøy i mange år, problemet har gjerne vært at disse ikke har vært spesielt godt egnet til Oslo kommunes behov.

– Utfordringen med oss som offentlige anskaffere er blant annet dette med at vi er så mange som er involvert i de ulike prosessene. Programmet må være fleksibelt og enkelt å ta i bruk, samtidig som det skal ivareta sikkerheten og faktisk gi merverdi, forteller Kjetil Østgård i Konserninnkjøp.

Den teknologiske innovasjonen går gjerne raskest der hvor markedet er størst. Offentlige anskaffelser tilpasset norsk lovgivning på kommunenivå utgjør ingen gullgruve i det globale perspektiv.

Full- og lettversjon
Med EU-direktivet 2014/24 som forventes å være innført i norsk lovgivning innen sommeren 2018, skjedde det imidlertid en endring. Nå måtte det offentlige Norges papirbaserte anskaffelsesregime endres uansett. E-postkommunikasjon er ikke sikkert nok for utveksling av offentlige anbudsdokumenter. Imens slår byrådserklæringen fast at Oslo kommune skal digitalisere det som digitaliseres kan.

– Vi har inngått avtale med EU Supply, leverandøren som blant annet er operatør for Doffin, om et verktøy i to konfigurasjoner: Full- og lettformat. Sistnevnte lar deg hovedsakelig distribuere konkurransegjennomføringen elektronisk, mens fullversjonen er for de som ønsker et administrasjons- og fagsystem for hele anskaffelsesprossesen, sier prosjektleder Kathrine Andersen i Konserninnkjøp.

Sømløst mot sak/arkiv
Verktøyene vil nå tilbys alle kommunens virksomheter i form av en kjøpsavtale. Pris og øvrige detaljer rundt dette er ikke klart ennå, men Andersen sier hun vil ha kontakt med alle virksomheter som er interessert i å hekte seg på.

– Av produktene på markedet akkurat nå er EU Supply utvilsomt det som er best tilpasset vårt behov, og vi har tatt det begeistret i bruk i vår egen konkurransegjennomføring. Vi vil etablere integrasjon med ACOS Websak, og jeg har tro på at dette verktøyet vil spille en stor rolle i videreutviklingen av økonomisk effektive og juridisk korrekte anskaffelser for Oslo kommune, sier Andersen.