– Tester er ikke nok

Byrådet erklærte i det den tiltrådte at Oslo kommune skal «sørge for å inneha riktig kompetanse». Kristine Dyrdal er siste tilskudd til laget som skal sørge for å få oss dit.

Les om rekruttering i tjenestekatalogen

Å snakke om rekruttering er lett. Det gjelder å tenke langsiktig, utlyse med presisjon, teste grundig, sjekke referanser, konsultere profesjonelle, huske de overtallige, engasjere tillitsvalgte, velge med omhu, avlønne korrekt og i det hele tatt gjøre alt riktig. En liten feil er rett og slett altfor kostbar. Ferdig snakket.

Vi er ikke best
Å gjennomføre rekruttering, derimot. Av nøyaktig de samme grunner som beskrevet over kan mange av oss være enig i at det er noe av det vanskeligste en leder begår.

Kanskje har man kurs og opplæring. Lang erfaring, fine verktøy og gode rutiner. Men usikkerhetsfaktorene er bare for mange. Og bakom venter hverdagen. Som spiser av tiden og bidrar til at Oslo kommune ender opp med det kun de blindeste av oss kan fornekte eksistensen av: Gjentatte feilansettelser.


TENK FØR DU TESTER. UKE har i Tildelingsbrev 2017 fått i oppdrag å utvikle kunnskapsbasert prosesstøtte til rekruttering. Rekrutteringsrådgiver Kristine Dyrdal er blant konsulentene som nå tilbyr profesjonell bistand i hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

… men det er hjelp å få
For UKEs vedkommende har flere av konsulentene som er ansatt i løpet av de siste to årene hatt nettopp rekruttering som fagspesiale. Tilbakemeldingene fra virksomheter som har benyttet tjenestene deres er positive. (Spør en lederkollega!).

Kristine Dyrdal er hentet fra rådgivningsselskapet AS3, etter flere års erfaring som rekrutteringsrådgiver i EVRY. Hun har designet rekrutteringsprosesser, utarbeidet rekrutteringsrutiner og årlig 250–400 rekrutteringsprosesser. Er DnV-sertifisert i bruk av arbeidspsykologiske tester og innehar sertifisering i bruk av flere andre testverktøy, blant annet Cut-e og SHL. Hun har Master of Management fra Handelshøyskolen BI og Bachelor fra UiO.

Testing hever oss
Hun er erfaren og dyktig, og en ressurs vi i kommunen kommer til å trekke meget god nytte av når vi henter inn alle de nye menneskene vi trenger på alle mulige nivåer de neste årene. Og hun har et budskap til oss alle sammen.

– Det er så bra at vi i kommunen har blitt bedre til å benytte standardtester i rekrutteringen, det er en stor suksessfaktor. Testene bidrar til en rettferdig utvelgelse. Alle stiller likt, uavhengig av kjønn og etnisitet. Og det er langt mellom stillingene hvor vi har råd til ikke å finne den beste kandidaten, sier Dyrdal.

Stillingen alene er ikke svaret
Hun minner imidlertid om at en vellykket rekruttering ofte har en strategisk dimensjon. Lettere enn å finne en perfekt kandidat til en gitt stilling, er å spore opp dyktige folk som er innstilt på gi det lille ekstra og bidra positivt til det faglige og sosiale fellesskapet.

– Det er lettere å lykkes når man innser at man rekrutterer til virksomhetene og ikke til den enkelte stilling. De flinkeste folkene skaper merverdi for virksomheten nærmest uansett, hvis man rekrutterer i et langsiktig perspektiv, sier Dyrdal.

Test på endringskapasiteten
Automatisering og digitalisering er blant faktorene som reduserer behovet for å «fylle tomme stoler».

– Enhver stilling kommer til å endre innhold i fremtiden. De gode rekrutteringsprosessene tester kandidaters evne til å lære. Og for å få tak i de mest «digitale» hodene, de som utvilsomt har flere prosesser gående, må man arbeide med hele rekrutteringsprosessen; både hodejakt, onboarding og oppfølging. En tilfreds gullkandidat produserer bedre og blir værende lengre, konstaterer Dyrdal.

Se også:
Lytt til erfarne fagfolk (13.2.2017)
Lær deg rekruttering (15.3.2016)