Terskelverdiene økes

Regjeringen justerer opp terskelverdiene for offentlige anskaffelser. Endringene trådte i kraft 6. april.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser finner du her

Hva er hva – en oversikt over lovanvendelse for ulike typer anskaffelser (OBS: Ikke ennå oppdatert med nye terskelverdier)

Nasjonalverdi 1,3 millioner
Det er vårens vakreste eventyr: «Nærings- og fiskeridepartementet justerer opp terskelverdier for offentlige anskaffelser», leser man. Og uten grunnkurs i offentlige anskaffelser er det ikke uten videre selvsagt hva det hele betyr.

– Terskelverdiene er myndighetenes grenser for hvilken del av anskaffelsesregelverket som gjelder avhengig av verdi og type kjøp. Vi har noe som heter nasjonal terskelverdi, som etter den nye justeringen er 1,3 millioner kroner. I tillegg finnes en rekke spesialiserte verdier for bygge- og anleggskontrakter, helsetjenester og mange flere, sier leder av juridisk seksjon Gro Bergeius Andersen i Konserninnkjøp.

Baserer seg på EØS-standarder
Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i Norge.

Regimet med terskelverdier er innført for at større anskaffelser skal kunne underlegges andre krav og mer utførlige prosesser. Anskaffelser med anslått samlet verdi under terskelverdiene bruker enklere prosesser, beskrevet i egne kapitler av anskaffelsesforskriften.

Krav til åpenhet og forutsigbarhet
Dermed unngås uforholdsmessig kompliserte fremgangsmåter for mindre anskaffelser. På den annen side inngås langt de fleste offentlige anskaffelser etter del I i forskriften, altså under nasjonal terskelverdi. Dermed kan de inngås uten kunngjøring, noe som kan være en utfordring for de små og mellomstore bedriftene.

– Det er derfor viktig å huske at det fra 100 000 kroner eks mva gjelder et krav om konkurranse selv om anskaffelsesregelverket ikke har detaljerte regler for hvordan slike konkurranser skal gjennomføres. Dermed ivaretas lovens grunnleggende prinsipper, sier Andersen.

Justerer opp terskelverdier (Pressemelding fra regjeringen)

Forstå alt – meld deg på høstens grunnkurs i offentlige anskaffelser