Temamøte: Innovasjon og endringsledelse

15. juni inviteres ledere på alle nivåer til en ettermiddag med faglig påfyll. – Vi får blant annet besøk av Espen Ruud fra AFF. Han har bred erfaring fra innovasjon i offentlig sektor, sier Anne Sanden og Cathrine Greve.

Brød og miljø, Morgenfuglene, Civita-frokost og andre: Sannelig har det blitt populært i norsk næringsliv å invitere til frokostmøter. Slike hvor man knytter til seg publikum, bygger egen merkevare og bygger nettverk.

Frokostmøter på ettermiddagen
HR-konsern i UKE går en litt annen vei med sine temamøter for ledere, som arrangeres for første gang 15. juni.

– Temamøte for ledere har mye til felles med de tradisjonelle frokostmøtene, bare at vi har bestemt oss for å legge dem på ettermiddagen. Vi ser for oss 4-5 arrangementer hvert år, små samlinger som skal stimulere til nytenkning, gi inspirasjon og rendyrke kompetanse, forteller seniorkonsulent Anne Sanden.

Sanden_Greve_temamøte_for_ledere_783
VERTSKAPET. Anne Sanden og Cathrine Greve byr på mental ettermiddagsmat 15. juni klokken 14.

Lykkes med endring
Samlingen 15. juni finner sted i Strømsveien 102. Varighet er 14–15.30, så man trenger knapt å rydde kalenderen.

– Tema er innovasjon og endringsledelse, altså hvor avgjørende ledelse er for å realisere innovasjon og endring i hverdagen, sier Sanden.

– Mange ledere i Oslo kommune opplever at de mangler praktiske verktøy og metoder for å lykkes med å oppfylle endringskravene. Vi presentere konkrete og praktiske prosessverktøy som brukes i endringsprosesser, utfyller kollega Cathrine Greve.

Stødig program
Hovedinnleder Espen Ruud fra AFF har mange års erfaring som rådgiver for offentlige og private virksomheter som vil lykkes med innovasjon.

Ruud har undervist ved NTNU, er medforfatter av boken Innovasjon i praksis og har både investert i og vært rådgiver for gründere.

Informasjon og påmelding.