Tavlemesteren

nytveit_tavle_storBydelsdirektør Jan Olsen Nytveit bestilte like godt opp egne prosesstavler til alle tjenestestedene i Vestre Aker. – Lederne må gå i front hvis man skal få til kulturendring, fastslår han.

Etter å ha gjennomført sertifiseringsprogram for nær 200 deltakere de siste fire årene, tilbys nå opplæring til en ny generasjon av Lean-navigatører i kommunens bydeler, foretak og etater.

Nedenfra og opp
Kommunen skal bli «lean». Altså jobbe smartere, mer effektivt, mer målrettet, til beste for innbyggerne, etter hvert enkelt fagmiljøs forbedringsforslag.

– Jeg er selv veldig glad i å kunne påvirke arbeidsdagen min. Og det er flott å se ansatte oppdager at det er dette Lean handler om: At en engasjerer seg og får gjøre egne oppgaver på en bedre måte, sier bydelsdirektør Jan Olsen Nytveit i Vestre Aker.

Ny måte å jobbe på
Nytveit er nemlig blant de som allerede er i gang. Hans enhets- og tjenesteledere følges opp og måles på forbedringsarbeid på samme måte som på økonomi, sykefravær, medarbeidertilfredshet og øvrig drift.

– Det skal imidlertid sies at vi ennå ikke er så opptatt av de konkrete resultatene fra Lean-arbeidet. Det viktigste er kulturendringen: Vi skal lede på en ny måte, det skal avholdes tavlemøter, medarbeidernes forslag skal følges opp og tidstyver skal identifiseres. Resultatene vil komme etter hvert og de vil vi dokumentere slik at de kan deles internt og til andre virksomheter, sier Nytveit.

nytveit_artikkel_stor
LEAN-AMBASSADØR. – Jeg er selv veldig glad i å kunne påvirke arbeidsdagen min, sier bydelsdirektør Jan Olsen Nytveit i Vestre Aker.

Ovenfra og ned
I bydel Vestre Aker har de tre Lean-navigatører som har en veiledningsrolle for lederne. I tillegg har hele lederteamet gjennomført et 3 dagers Lean-kurs i regi av UKE.

– Forbedringsarbeid skal være forankret i ledelsen og derfor har jeg selv påtatt meg å føre an, og jeg forventer det samme av mine ledere. Det er mange tilnærminger til å bedre arbeidsprosessene, standardisere og utvikle en tjeneste innenfor en bydels ulike tjenester og funksjoner, så det er veldig spennende å følge med, sier Nytveit.

Øve på å endre seg
– Hva er den største utfordringen?

– Kulturendringen – Det ene er å ha nødvendig tålmodighet og det andre er å få alle ledere opp på et tilstrekkelig kompetansenivå til å praktisere og gjennomføre. Ikke alle er vant til å jobbe med forbedringsarbeid og det er det Lean handler om. Slikt må man øve på.

– Og det gjør dere?

– Jada, vi har startet noe vi kaller sirkeltrening i ledelse. Og det er som med all annen trening: Langt mellom de store gjennombruddene, men litt bedre hver dag. Og når man ser at det virker, så blir det også morsommere, sier Nytveit.

En tanke om “Tavlemesteren

  1. Tor Helge Tjelta

    Bra jobba! Jeg tar det med også til vårt samhandlingsprosjekt med Lovisenberg Diakonale sykehus, Lovisenberg DPS. Fra før bruker vi det daglig i bydelens Psykisk helseteam. Mvh Tor Helge Tjelta, prosjekt-, team- & studieleder.

Det er stengt for kommentarer.