Stikkordarkiv: migrering

Innspurtsfasen i gang i migreringsprosjektet for Oslo kommune

Migreringsprosjektet i Oslo kommune har nådd viktige milepæler – applikasjoner/systemer og Citrix-miljøet er vellykket migrert til Sopra Steria sine datasentre.

Tekst: Lars Egil Elfstrand

Dette har vært mulig takket være et godt samarbeid med virksomhetene, som har vært imøtekommende og tålmodige. Framover vil prosjektet konsentrere seg om den avgjørende innspurten med database- og nettverksmigrering.

– Migreringen til nytt datasenter er etterlengtet av flere årsaker. Maskinparken i nytt datasenter er for eksempel basert på «siste nytt» på teknologifronten og muliggjør utvikling og levering av nye moderne tjenester – som også kan vokse i takt med kommunens behov. Dette er det største migreringsprosjektet i Oslo kommune noen gang, sier prosjektleder Jie Shu.

Viktige milepæler nådd

  • Alle Citrix brukere er migrert – opptil 9000 brukere kan være pålogget hos Sopra Steria sine datasentre samtidig.
  • Migrering av applikasjonsservere er ferdig. 1191 servere som er knyttet til tjenestemigrering er migrert (kun 1 gjenstår).
     

Database- og nettverksmigrering

Nå som vi er ferdig migrert med applikasjoner/systemer og Citrix-miljøet vil prosjektet framover konsentrere seg om database- og nettverksmigrering. Vi startet migrering av SQL-databaser i mai og dette arbeidet vil fortsette etter sommerferien. Migrering av Oracle-databaser og nettverk vil først starte opp etter sommerferien. Dette krever grundig planlegging og kartlegging av elementer som er komplekse.

Oversikt over planlagt migreringsløp for 2021-2022:

Migrering av applikasjoner har stort sett gått smertefritt og uten feil. Imidlertid er risikoen for feil større ved migrering av SQL/Oracle-databaser og nettverk.

Utfordringer framover

I prosjektet ser vi for oss følgende utfordringer framover:

  • Flere databaser deler samme server og må migreres samtidig. Dette gjør det mer komplisert å koordinere migreringsperiode og nedetidsvindu.
  • Endringer i innstillinger av databaser og nettverk kan føre til mer feilsøking og lengre nedetid ved migrering.
  • Mer tidskrevende enn forventet å kartlegge SQL/Oracle-databaser. Responstid gitt til virksomheter for å avklare migreringsperiode kan bli noe kortere enn tidligere.

Vi gjør følgende risikoreduserende tiltak for å takle disse utfordringene:

  • Opparbeide erfaring ved migrering av testdatabaser før produksjonsdatabaser.
  • Det er satt inn ekstra ressurser for å jobbe med kartleggingsarbeid av SQL/Oracle-databaser fram til sommerferien.
  • Optimalisere migreringsmetodikken basert på erfaringene så langt – med åpning for løpende justeringer ved behov.


Takk til virksomhetene

Prosjektleder Jie Shu vil gjerne takke virksomhetene og håper på fortsatt godt samarbeid framover;

– Migreringsprosjektet vil takke alle forvaltere og testere for hjelpen og støtten så langt. Vi vil fortsatt ha behov for støtte framover når vi migrerer databaser og nettverk, i det vi kan kalle den avgjørende innspurten til Migreringsprosjektet. Prosjektet håper virksomhetene er fleksible ved eventuelle endringer i planene og fortsatt gir raske tilbakemeldinger med hensyn til migreringsperioder og nedetidsvinduer, avslutter Jie Shu.