Strenge krav i ny renholdsavtale

Konserninnkjøp har inngått samkjøpsavtale med 10 leverandører som skal levere renholdstjenester til Oslo kommune. – Vi har lagt mye vekt på opplæring, kompetanse og kvalitet ved tildelingene, sier innkjøpsrådgiver Camilla Gundhus i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Se avtalen her (intranett)

Renhold er blant bransjene som er mest utsatte for sosial dumping, svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet. Både Oslo kommune og andre offentlige instanser har i løpet av de siste årene innført en rekke særkrav til både leverandører og bestillere av renholdstjenester.

Individuelle kompetansekrav
Leverandører skal være oppført i Arbeidstilsynets renholdsregister og renholdere må ha godkjent HMS-kort. Den nye avtalen har strenge bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår, og seriøsitetskrav som krav til bruk av fast ansatte, mannskapslister og underleverandører.

– Leverandørene har i tilbudene oppgitt andel ansatte med fagbrev og mer enn fire års ansiennitet. Dette er de kontraktsfestet til å opprettholde i kontraktsperioden. Vi har også definert krav til kompetanse hos både renholdere og annet nøkkelpersonell, sier innkjøpsrådgiver Camilla Gundhus i Konserninnkjøp.


SVABER OG BØTTE. Kravene i den nye renholdsavtalen er meget strikse. Det samme gjelder ikke uten videre for innkjøpsrådgiver Camilla Gundhus, her avbildet i bakgrunnen. 

Må følges tett opp
Alle renholdere skal benytte arbeidsantrekk og ha synlig HMS-kort. På sikt skal oppdrag registreres i Oslo kommunes leverandøroppfølgingssystem HMSREG/Selma.

– Avtalen stiller høye krav til oss som er innkjøpere av renholdstjenester. Vi må bruke Selma aktivt, og følge opp leverandører som ikke følger de strenge kravene våre, sier Gundhus.

Til dette formål er det utarbeidet et bestillerkontrollskjema og en egen veiledning for oppfølgning av lønns- og arbeidsvilkår samt ivaretakelse av informasjons- og påseplikt for både UKE og den enkelte virksomhet. Dette materiellet finnes på intranett.

Gode tilbud
Alle de 20 leverandørene kommunen mottok tilbud fra, oppfylte kvalifikasjonskravene og fikk sine tilbud evaluert i henhold til tildelingskriteriene. Av disse ble pris vektet 20 prosent, miljø 30 prosent, og kvalitet 50 prosent.

– I det store og hele har vi så langt grunn til å være meget fornøyde med leverandørene vi har tegnet kontrakt med. Det blir spennende å se erfaringene vi gjør oss i kontraktsoppfølgingsperioden, sier Gundhus.

For oppdrag med anslått total kontraktsverdi under kroner 100 000,- kan man ta direkte kontakt med leverandørene. For øvrige oppdrag skal det benyttes elektroniske minikonkurranser mellom alle leverandørene.

Minikonkurranser vil nå legge vekt på både pris og kvalitet, med fokus på oppdragsforståelse og kompetanse.

Mer informasjon om dette på intranett.

2 tanker om “Strenge krav i ny renholdsavtale

Det er stengt for kommentarer.