Stoisk i stormen

Heller ikke de siste månedene har vært uten feilsituasjoner. – Heldigvis løser vi dem kjappere enn før, sier teknologisjef Tor Arild Sunnevåg i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Statistikk kan man som kjent bruke til mye rart. Vis for eksempel tallene for siste måneders feilsituasjoner til en teknologisjef, og han vil fortelle deg at du holder arket opp-ned, at det bør leses annerledes, eller at man slett ikke må se seg blind på tall.

– Det er riktig at vi etter sommerferien har sett en viss økning i antall driftsavvik, samtidig er det også slik at de forretningsmessige konsekvensene av hvert avvik er mer beskjedne enn før. Vi blir bedre på feilretting, og plattformen er mer robust, fastslår teknologisjef Tor Arild Sunnevåg i IKT Leverandør.

torarild_des2015_786x525
MONA LISA-SMIL. – Fortsatt gjør vi feil, og disse får dessverre konsekvenser for medarbeidere rundt i kommunen. Men vi blir også bedre, fremholder teknologisjef Tor Arild Sunnevåg i IKT Leverandør.

Låser alt du har tilgang til
Som man har kunnet lese i kundeportalens driftsmeldinger, har angrep av krypteringsvirus/ransomware skapt særlige vansker i vinter. Og selv om kappløpet med internasjonale nettskurker trolig vil pågå i overskuelig fremtid, hevder Sunnevåg at det skjer fremskritt også her.

– Tingen med ransomware er at vi må reetablere hele kataloger fra sikkerhetskopi når vi først rammes. Ikke bare dine egne filer, men alle filer du har tilgang til på fellesområdene fastlåses av angriperne. Så det er svært viktig at hver og en av oss viser ekstrem forsiktighet når vi forholder oss til e-post med ukjent avsender. Er du i den miste tvil, så slett e-posten, sier Sunnevåg.

varslinger_torarild_januar2016
TALLENES TALE. Stabil og sikker drift er fortsatt målet, om ikke veien, for Oslo kommunes IT. Men det går seg til (nederst).

Mer offensiv innstilling
Han viser til det pågående prosjektet for ende-til-ende-overvåking av datatrafikken i Oslo kommune for å kunne innta en mer offensiv innstilling til driftssikkerheten.

– Dette er imidlertid ikke bare i fremtiden. På grunn av de siste bølgene av angrep kjører vi nå mer regelmessige søk etter avvik, for å kunne komme problemene på forskudd, sier teknologisjefen.

Pusser stadig opp
Tiltak for å etablere en mer robust IT-arkitektur er i rute. Dette gjøres i samarbeid med EVRY. Ettersom kommunen oppgraderer kjernestrukturen i store deler av porteføljen med ny funksjonalitet og for å sikre support av plattform, legges det stor vekt på kommunikasjon og risikovurdering i forbindelse med endringer.

For eksempel er det store endringer på gang innenfor VMware, Citrix og Exchange, noe det vil informeres konkret om under Driftsmeldinger. Sunnevåg avslutter med et hjertesukk:

– Vi jobber målrettet for å unngå driftsforstyrrelser, men noen ganger inntreffer Murphy’s lov. Det var dette som skjedde da vi tidligere i vinter skulle oppgradere Citrix Netscaler, lastbalansereren til virtuelt skrivebord-løsningen vår. På den annen side har vi nå et fullt operativt Netscaler-miljø for første gang på 2,5 år, så ting går fremover, sier Sunnevåg.

Se også