Stilte med barnevakt på idémyldring

openspace_topp_605
Bydel Østensjø ønsket å videreutvikle tilbudet barn med funksjonsnedsettelse. Hva er da mer naturlig enn å invitere foreldrene til en «open space»?

– Dette har vært en spennende prosess. Med et resultat jeg har veldig tro på. Kommunen henvendte seg direkte til oss som sitter med førstehåndskompetansen, dermed ble veien kort til de gode ideene forteller Hege Gard Haugen.

openspace_hege_628
IMPONERT. Forelder og medarrangør Hege Gard Haugen, her med sønnen Marius, gleder seg over de mange konkrete tiltakene som kom ut av bydelens opplegg. (Foto: Privat).

Litt bange anelser
Haugen er mammaen til Marius, som har Downs syndrom. Hun ble invitert av bydelen til planlegging, gjennomføring og oppsummering av en spesiell type idémyldring i samarbeid med HR-konsern i UKE. Prosessen er igangsatt for å bedre tjenestetilbudet for familier med barn med funksjonshemming.

– Jeg må innrømme at det hele virket litt «jobbete». Her skulle alt være helt fritt. Man skulle blant annet samles i sirkel, alle skulle få komme med akkurat det de ønsket, man jobbet med ark og tusj. Jeg hadde litt bange anelser. Samtidig strømmet påmeldingene på, så noe riktig må vi ha gjort, sier Haugen.

Involvering
Open space er en etablert og velprøvd metode, også i Bydel Østensjø. Den handler ganske riktig om å samle en hvilken som helst gruppe man får plass til i et rom, hente ut forbedringsforslag fra deltakerne, og siden trekke disse videre til en handlingsplan med frister og ansvarspersoner.

– Jeg har benyttet denne metodikken i grupper på over hundre personer, og den fungerer. Den eneste forutsetningen er at arrangøren må være virkelig åpen for å gå nye veier. Og her må jeg få berømme bydelen, for de utviser en sann ydmykhet og nysgjerrighet på behovene til innbyggerne de betjener, sier Bjørg Merete Sviggum i HR-konsern.

openspace_gruppe_726
GRUPPEARBEID. De løse og frie forslagene fra sirkelsamlingen raffineres og konkretiseres, til de ender i en tradisjonell handlingsplan.

Shopper gode ideer
– Vi benytter open space fordi det gir oss akkurat det vi er ute etter, nemlig bedre tjenester. Ettersom involveringen er så direkte, får vi effektivt kvalitetssikret et sett med målbare tiltak. Dette er tredje gang vi gjennomfører en slik prosess, og jeg er helt sikker på at vi vil komme til å gjøre det igjen, sier Tommy Grotterød, avdelingsdirektør for barn og kultur i bydel Østensjø.

Ideen om å tilby barnepass i kurslokalene er forresten hentet fra en forelder på en tidligere samling. Grotterød er tilfreds med at ordningen lar flere familier stille med begge foreldrene.

Sett og hørt
Forelder Haugen mener hun kan snakke på vegne av hele foreldregruppen når hun nå velger å fullrose prosessen.

– Det fungerte veldig bra, noe som ikke minst kom frem på oppsummeringsrunden. «Deilig å kunne føle seg som en ressurs», hørte jeg noen si. Som forelder til barn med spesielle behov er man helt avhengig av at tilbudet i bydelen fungerer. Det er imponerende når kommunen innser hvilken kompetanse vanlige folk sitter på, og klarer å gjøre nytte av den, sier hun.