Stedkontroll med systemstøtte

– Nå kan vi avsløre firmaer som bedriver sosial dumping og sørge bedre for de som følger reglene, sa finansbyråd Robert Steen på gårsdagens byggeplasskontroll med kommunens leverandøroppfølgingssystem.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

I mai i år lanserte kommunens byråd Oslomodellen – et relativt omfattende sett av strenge krav og regler for kommunens innkjøpere og leverandører.

Formålet er å motvirke skatteunndragelser og utnyttelse av arbeidstakere, øke lærlingeandelen, sikre fast ansettelse, øke bruken av fagutdannet arbeidskraft, og i det hele tatt medvirke til et bærekraftig og seriøst arbeidsliv med like konkurransevilkår og folk som lønnes skikkelig for jobben sin.


STORSKJERM.
Byrådsleder Robert Steen og etatsdirektør Marit Forseth følger med på avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøps gjennomgang av de viktigste funksjonene i HMSREG.

Oslomodellen i praksis
I går var byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Robert Steen på kontrolloppdrag for å se hvordan det nye regimet fungerer i praksis. UKE har nemlig etablert et nytt utrykningsteam for stedlig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på kommunens samkjøpsavtaler.

– Å bare lage nye regler nytter ikke. De som jukser finner alltids veier utenom. Da ender vi opp med et system som gjør det vanskeligere for oss selv og de vi vil samarbeide med. Vi må ha rutiner som gir enkel kontroll og hurtig reaksjon, sa Steen.

– Jeg husker da vi begynte å jobbe med Oslomodellen. Bedriftene og bransjeorganisasjonene var veldig positive, men de gjorde oppmerksom på at det vil koste å komme ut av den onde spiralen med lave priser og utarming av arbeidstakerne. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner i året. Vi er store nok til å ta den kostnaden med å utvikle et slikt system som vi har fått se her i dag, sa Johansen.


FARTSVIDUNDER.
Byrådslederen og finansbyråden fikk haik med Konserninnkjøps Hyundai Ioniq, nyinnkjøpt for å kunne drive grønn og effektiv byggeplass- og lokasjonskontroll.

Oversikt på et øyeblikk
I UKEs lokaler fikk de en presentasjon av kommunens leverandøroppfølgingssystem HMSREG (også kjent som Selma – system for elektroniske mannskapslister). Prosjektleder Kathrine Steen Andersen demonstrerte hvordan HMSREG gir umiddelbar og intuitiv oversikt over kommunens oppdrag innen bygg og anlegg og håndverkstjenester.

– HMSREG kan gi historisk og sanntidsoversikt over hvilke leverandører som utfører oppdrag for kommunen, hvor arbeiderne deres jobber og hvem de er. Vi kan ta ut statistikker på andel fagutdannede, fast ansatte, lærlinger og annen informasjon som er koblet til den enkeltes HMS-kort, sa Andersen.

Dialog på riktige premisser
Et godt digitalt system utvikler seg og blir noe annet ettersom det vokser. I dag er 1500 leverandører registrert med sanntidsoppdatert selskapsinformasjon fra Enhetsregisteret, StartBANK og Skatteetaten. Andersen regner med at dette tallet kan være femti prosent høyere innen utgangen av året. Det enorme datatilfanget gjør HMSREG til et egnet støttesystem for risikovurdering, i kombinasjon med obslisten.

– Kommunens virksomheter har alltid bestrebet seg på å bedrive kunnskapsbasert leverandøroppfølging, men det er enormt krevende uten systemstøtte. HMSREG gir oss selskapsinformasjon fra Enhetsregisteret, StartBANK og Skatteetaten, koblet mot sanntidsoppdatert og lokasjonsstyrt mannskapsoversikt. Det forenkler dialogen med byggherre og entreprenør, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.


HÅNDHOLDT OVERSIKT.
Stedkontrollør Bjørn Erik Folkedal fra Omsorgsbygg og byrådsleder Raymond Johansen følger med når Konserninnkjøps Trond Håvard Søreng viser smarte triks i HMSREG-appen. Bak stedkontrollør Willy Ekstrøm fra Konserninnkjøp.

Maskin- og menneskelæring
Oslo kommunes metodikk for stedlig kontroll er utviklet i samarbeid med NHO/EBA, Arbeidstilsynet, Skatt Øst og fagforeninger. Kontrollørene reiser til byggeplass eller lokasjonen det utføres arbeid, og registrerer funnene sine direkte i HMSREG-appen.

– Det er nyttig at vi ikke bare baserer oss på offentlige registerdata, men at systemet blir smartere etter hvert som det brukes. Det håper jeg vil gjelde for oss som jobber med leverandøroppfølging også. Vi som er eksperter på dette må lære av hverandre, sier Trond Håvard Søreng i UKE Samfunnsansvar og lovlighetsteam.

Se også: