Status for stabil og sikker drift

2014 er over, og et år med mye aktivitet ligger bak oss. I løpet av fjoråret ble det utført rundt 600 endringer på plattformen – hele 50-60 i måneden!

Gjennom 2014 utvidet vi kapasiteten på lagringsløsningen ved å øke prosesseringskraften, noe som vi vet har hatt en positiv innvirkning på brukeropplevelsen. Vi har også fjernet gammel sikkerhetskryptering av nettverket. Dette har spesielt hatt positiv effekt for virksomheter og tjenestesteder med lav båndbredde.

Veien mot stabil drift
Mot slutten av året gjennomførte vi en driveroppdatering for Xerox-skrivere som tidligere var trege. Etter oppdateringen ser vi en 8-dobling i hastigheten ved utskrift av tunge dokumenter. Det jobbes også med tiltak som skal bedre utskriftsløsningen generelt. 15 av disse 19 tiltakene er gjennomført så langt.

Vi er ferdige med å gjennomføre enkelte tiltak som skal bedre feiltoleransen i plattformen, og planlegger ytterligere tiltak. Med dette menes det at feil som oppstår skal ha mindre påvirkning ved at færre brukere rammes, at varigheten blir redusert, og at feilen ikke får en brukerkonsekvens i det hele tatt, med unntak av kanskje litt tregere responstid.

Flere tiltak
ROS/RAF-prosjektene sluttførte alle planlagte leveranser i 2014 innen årets slutt, og er nå igang med det som skal leveres neste halvår. Vi har kommet langt i prosessen med å flytte systemer fra Oslofelles 1.0 til Oslofelles 2.0, men noe arbeid gjenstår fortsatt, og vi må forholde oss til to parallelle produksjonsplattformer en stund til. Etter hvert som flytting av systemer fullføres vil dette også stabilisere driftssituasjonen.

En rekke tiltak som skal heve sikkerheten ble gjennomført gjennom fjoråret og ytterligere vil bli iverksatt utover i 2015. Det ryddes for tiden blant annet opp i passive brukerkontoer på plattformen. Fra begynnelsen av 2. kvartal er også planen at alle brukere utenfor Oslofelles skal få tvunget passordbytte og strengere passordregler på linje med de på Oslofelles. Da vil hele Oslo kommune ha samme passordregime. Dette er et viktig informasjonssikkerhetstiltak for hele Oslo kommune.

I 2014 lanserte vi en SMS-tjeneste som gir den enkelte bruker mulighet til å hente nytt passord selv dersom man glemmer det. Med denne løsningen er det ikke nødvendig å henvende seg til 1. linje for å få hjelp – noe som sparer både tid og penger. Vi ser at denne tjenesten så langt ikke blir utnyttet for det den er verdt, og oppfordrer derfor alle til å gå inn her for å lese mer om tjenesten. Her finnes også en plakat som kan henges opp på arbeidsplassen deres.

Utfordringer underveis
Enkelte av de 600 endringene som har blitt utført gjennom året har ført med seg driftsforstyrrelser. Samtidig ser vi at mange av feilene, og spesielt de som oppsto i første halvdel av 2014, kommer som følge av mangelfull drift av systemene, overgangen til en mer sikker nettverksinfrastruktur, prosjektendringer og mangelfull risikovurdering. For driftsforstyrrelsene høsten 2014 har flytting av systemene til Oslofelles 2.0.kommet som en tilleggsfaktor.

Hjelp oss å bli bedre
I 2014 så vi en dramatisk økning i antall Incidents. Allikevel tror vi det er en underrapportering av feil. Noen tenker kanskje at det ikke skjer noe om de melder feilene, andre tenker kanskje at andre har meldt samme feil allerede.

Vi oppfordrer ALLE til å melde feilene de opplever på IKT-området til IKT-ansvarlig i sin virksomhet. Det er svært viktig for oss å vite om alle feilene for å få et klart bilde av brukeropplevelsen der ute. Dette bidrar i vårt arbeid med å stabilisere plattformen og utbedre det brukerne sliter med.