Statens standardavtaler revideres

Utkastene til Statens standardavtaler for kjøp av IKT (SSA) er klare. De nye avtalene skal være enklere og mer fleksible i bruk enn den eksisterende porteføljen. Dersom din virksomhet benytter SSA bør du vurdere om dere skal levere høringsuttalelse.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Statens Standardavtaler (SSA) er fritt tilgjengelige kontraktsmaler til bruk ved ulike typer IKT-anskaffelser og til kjøp av konsulenttjenester. Avtalene er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Samtlige avtaler er berørt av visse tverrgående endringer, men ikke alle er fullstendig revidert.

Noen utgår, andre oppgraderes
Av viktige endringer fra eksisterende portefølje kan det nevnes at programutviklingsavtalen utgår som egen avtale og inngår som en del av en ny tilpasningsavtale, og at store og lille kjøpsavtalen slås sammen til én. Det samme er tilfelle med store og lille vedlikeholdsavtalen. Standardrammeavtalen er fornyet og forenklet.

Forenkling i denne sammenhengen betyr blant annet at detaljnivået er redusert, for eksempel i kravene til hvilke aktiviteter og metodevalg som skal gjelde for en leveranse. Den nye revideringen legger opp til at dette i stedet gjøres i leverandørens tilbud eller i forhandlinger, eventuelt i spesifiseringsfasen etter at avtale er inngått.

Si din mening
Difi ønsker særlig tilbakemelding på om de nye avtalene fremstår egnet til å fremme gode anskaffelser. Er de enklere og mer oppdaterte? Er de balanserte? Høringsinvitasjonen inneholder også en liste av spørsmål om de nye endringene.

Les høringsinvitasjonen her. Innspill til prosessen sendes til Trine Amundsen i Utviklings- og kompetanseetaten. Fristen er 16.2.2015.