Spør ikke hva rådhuset kan gjøre …

– Byrådserklæringen har angitt en retning, men de mest innovative løsningene for å realisere den vil ikke komme fra politikere, sa finansbyråd Robert Steen i møte med Fairtrade Norge.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oslo er ikke bare Norges hovedstad. Byen, og dermed kommunen vi alle jobber, er også en Fairtrade-hovedstad. Dette innebærer, i henhold til statutter og informasjon på våre egne og Fairtrade Norges internettsider, at vi «engasjerer oss for etisk handel og jobber for å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i egen organisasjon, overfor innbyggerne og med byens næringsliv».

Gjennom UKE har vi sekretariatsansvaret for organisasjonens styringsgruppe, vi deltar på Fairtrade-arrangementer og setter til livs relativt store mengder rettferdigmerket kaffe.

Men hva så? Hva betyr det egentlig at en kommune er fairtrade? Hvordan går en organisasjon med 50 000 ansatte frem for å bli etisk og rettferdig?

finansbyrad_steen_fairtrade_mariann_844
INNLEDET OM HANDELSTALL. Mariann Karlstad er nyansatt i UKE Konserninnkjøp, hvor hun jobber 50 % som sekretariatsleder for Fairtrade Norges styringsgruppe. Bak: Finansbyråd Robert Steen og byrådssekretær Vegar Andersen.

Fagmiljøene er ekspertene
Dette var utgangspunktet for finansbyråd Robert Steens innledning til Fairtrade Norges styringsgruppe. Han postulerte dernest at et konstruktivt samarbeid bør ha gjensidig nytte.

– Dersom Fairtrade for Oslo kommune bare er en avlat, et uttrykk for dårlig samvittighet, så har det begrenset nytte. Et partnerskap bringer ut det beste i hverandre, det utvikler og leverer konkrete løsninger. Og når det gjelder rettferdig handel er dere ekspertene, sa finansbyråden.

Se til OBOS
Han oppsummerte byrådserklæringen som «en grønnere, varmere, mer rettferdig by, med plass til alle».

– Så har vi fått litt kjeft for noen tiltak, men vi har nådd gjennom. Folk i hele verden har fått med seg hva vi driver med. Det mest spennende er imidlertid ikke tiltakene vi selv har hatt regi på. OBOS sier for eksempel nå at de vil bygge boliger med tilhørende el-sykler. Det er kreativt og innovativt, men de gjør det ikke uten egeninteresse. De oppfatter et signal og utvikler egne produkter og tjenester i tråd med det, sa Steen.

finansbyrad_steen_fairtrade_thommessen_843
UTÅLMODIG. Styreleder Olaf Thommessen i Fairtrade Norge etterlyste fart på arbeidet med rettferdig handel i Oslo kommunes virksomheter.

Pisk er vel og bra, men …
Eksemplet kom opp som svar på spørsmålet om ikke kommunen i større grad vil benytte «pisk» for å få medarbeiderne til å handle grønt, varmt og rettferdig. Om hvorvidt det holder med «gulrot», hvor enn økologisk den er?

– Min erfaring med endring er at det viktigste ikke er hvilke virkemidler man bruker, men om man klarer å skape forståelse for målet. Når vi snakker om den delte byen, så handler det om både sosiale forhold og klima. På dårlige dager har 200 000 mennesker i Oslo redusert luftkvalitet på grunn av transportforurensning. De menneskene bor i Groruddalen. Politikerne har et samfunnsansvar for å skape forbedring, men vi får det til med gode partnere og i samarbeid med engasjerte fagmiljøer, sa Steen.