Spleiser på forbedringsarbeidet

Bydel Stovner samarbeider med naboene for å skape mer kraft i arbeidet med digitalisering, innovasjon og generell tjenesteproduksjon.

Les om årets siste Lean-sertifiseringskurs her

Bydelsdirektør Alv Humborstad Sørland har dårlig tid. 64 sider med løfter, signaler, forsetter, hint og frambeinte direksjoner utgjør den gjeldende byrådserklæringen. Et bredt spekter av tjenesteområder skal få økte ressurser og bedre kvalitet, og Sørland forholder seg til hvert ord.

– Vi har avviklet bestiller/utfører-modellen i de hjemmebaserte tjenestene, den er slett ikke effektiv og skaper ikke god nok kvalitet. Modellen for våre tjenesteleveranser skal i størst mulig grad være tillitsbasert, valgt med utgangspunkt i et mål, snarere enn en situasjon. Slik unngår vi stoppeklokketyranniet, sier bydelsdirektøren.


Stø kurs, ny hastighet
Sørland er et knapt år ung i stillingen, og beskriver et forbedringsarbeid basert på å opprettholde framdrift, snarere enn revolusjonerende endring med tilhørende tilbakerykk til start.

– Da jeg startet 1. november 2015 opplevde jeg å komme inn i en organisasjon med godt utviklet kultur for forbedringsarbeid. Min innstilling ble å finne ut hvordan jeg kunne bidra til å speede opp innsatsen og sikre forankring. Derfor kontaktet jeg UKE, sier Sørland.

Lean med ledergruppen
HR-konsern utviklet et todagers kurs for bydelsdirektørens ledergruppe basert på opplegget for sertifiseringsprogrammet Lean navigatør.

– Jeg er «Johan uten land» hvis jeg ikke får med linjen på forbedringsarbeidet, så jeg er glad for at mine ledere har invitert sine egne grupper på lignende opplæringsseanser. Det er viktig at hele organisasjonen har den samme innstillingen til kontinuerlig forbedring og innovasjon, sier Sørland.

Flere veier til frelse
Det er imidlertid ikke noe krav om at de ulike delene av organisasjonen skal implementere den samme metodikken i forbedringsarbeidet. Sørland er mest opptatt av at ledere og medarbeidere reflekterer over hvordan resultater oppstår, enten de er gode eller dårlige.

– Lean er i stor grad sunn fornuft satt i system. Men hvilke prosesser man arbeider med vil prege metodene man ønsker å velge. Vi baserer oss på A3-rammeverk, for øvrig har jeg tillit til at lederne tar ansvar for sine egne forbedringstiltak, sier Sørland.

Tjenestedesign for bydelstjenester
Han fastslår imidlertid også at prosesser gjerne er mer generelle enn mange av oss tror. Og det er her nabosamarbeidet i Groruddalen kommer inn i bildet.

– Enten det er snakk om barneverns- eller omsorgstjenester vil prosesskravene være de samme uansett hvor i byen du befinner deg. Sammen med Bydel Alna har vi derfor ansatt en tjenestedesigner for å bistå med produksjonsforbedring i alle sektorer. Resultatet fra dette arbeidet vil vi selvsagt gjøre tilgjengelig for alle virksomheter, sier Sørland.

Innovasjon+skalering=Suksess
De to naboene benytter den samme forretningsmodellen på innovasjonsområdet. En innovasjonsspesialist er ansatt – på deling – for å sikre at velferdstjenestene holder tritt med de teknologiske mulighetene, uten å tape kvalitet.

– En ting jeg har oppdaget i løpet av mitt første år i jobben, er at Oslo kommune har begrenset erfaring med CRM (customer relationship management, red.anm.). Vi er fortrolige med lovkrav, men nybegynnere på behovsdialog. Sensor- og kommunikasjonsteknologi gjør oss i stand til å betjene innbyggerne våre mer effektivt, såfremt vi makter å kvalitetssikre og standardisere prosessene de er del av, sier Sørland.

Lean på Kundeportalen

Se også:
•    Leanet egen ledergruppe (25.6.2016)
•    Leanet arbeidsmiljøet; deler kunnskapen (21.1.2016)
•    Lean i alle leire (4.12.2015)
•    Forbedre, dag for dag (27.10.2015)
•    Fra 64 permer til én (30.10.2015)
•    Bli med og leane kommunen (31.8.2015)
•    Tavlemesteren (24.8.2015)