Sørger du for renholderne dine?

Bestiller du renholdstjenester via kommunale rammeavtaler har du selv ansvar for å følge opp at medarbeiderne hos leverandørene har ansvarlige lønns- og arbeidsvilkår.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oslo kommune har iverksatt en offensiv for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøse aktører. Tiltakene og oppmerksomheten er rettet mot alle kommunale tjenesteleverandører, men noen bransjer er spesielt utsatt. Blant disse er renhold.

– Vi har nylig inngått rammeavtale med 14 leverandører som vi betrakter som seriøse, effektive og ikke minst dyktige. Kommunale virksomheter inngår kontrakt med leverandørene på listen som følge av en minikonkurranse tilpasset eget behov, og det er i etterkant av dette det gjelder å følge med, sier innkjøpsrådgiver Camilla Gundhus i Utviklings- og kompetanseetaten.

ID-kort påbudt
Blant annet er det slik at rammeavtalen forbyr bruk av underleverandører i forbindelse med renhold for kommunale virksomheter. Leverandøren skal oversende oppdaterte mannskapslister med opplysninger om medarbeiderne som utfører renholdet, og alle renholdere skal til enhver tid bære identifikasjonskort og uniform når de er på jobb.

– Det er oppdragsgivers ansvar å sørge for at leverandøren følger punktene i rammeavtalen. Det skal kontrolleres at timelister og mannskapslister leveres og er fylt ut korrekt, at timepris er i henhold til anbud, at det benyttes utstyr som avtalt og at antall tilbudte timer faktisk leveres, sier Gundhus.

Oppfølgingsrutiner står i avtalen
– Hvordan skal man kunne følge opp renholdsbedriftene så detaljert?

– Det er vel ikke verre enn at man har god kommunikasjon med kontaktperson i selskapet. Den såkalte «påseplikten» er beskrevet i rammeavtalen. Når det gjelder forhold som går direkte på renholder, går det jo an å ta dette «face to face» med den enkelte medarbeider, sier Gundhus.

Meld mistanke til UKE
– Da kan man gjerne ta dette opp med oss i Utviklings- og kompetanseetaten. Vi gjennomfører også egne kontroller og kontroller i samarbeid med kemnerkontoret og Arbeidstilsynet. I tillegg har vi etablert et system for informasjonsutveksling kontrolletatene imellom, slik at disse kan «vaske» hver enkelt mannskapsliste opp mot sine registre, sier Gundhus.