Som organisasjonen roper …

28. januar er det klart for årets første HR-forum. – Finansbyråd Robert Steen innleder, vi presenterer kommunens nye medarbeiderundersøkelse og lanserer kurskatalogen for 2016, forteller avdelingsdirektør Birgit Aakre i HR-konsern.

Påmelding til HR-forum.

Avdelingsdirektør Birgit Aakre i HR-konsern har hatt en travel høst. Siden hun startet i sin nåværende stilling i juni 2015 har hun besøkt kommunens bydeler og flere andre virksomheter. Målet har vært å lytte, samle erfaringer, knytte nettverk og få et fullstendig bilde av kommunens kompetansebehov.

– Vår jobb er å omsette virksomhetenes behov og signaler til gode tilbud. Derfor fortsetter vi med dialogmøter nå i vårsemesteret. Samtidig vet vi mye, og vi har allerede utviklet strategiske kompetansetilbud som lanseres i vår nye, digitale tjenestekatalog og på HR-forum, sier Aakre.

hr-forum-birgit-article-841
KATALOGEN OPPSLÅTT. Både tjenestebeskrivelser og kurstilbud er tilgjengelig på Kundeportalen fra og med 28. januar. – Vårt beste vårslipp noensinne, erklærer avdelingsdirektør Birgit Aakre i HR-konsern.

Den perfekte rådgiver
Katalogens innhold får vi ikke lov til å presentere riktig ennå, men Aakre trekker frem én nysatsing som spesielt viktig, nemlig opplæring av HR-funksjonen.

– I år har vi flere tilbud som er rettet spesielt mot virksomhetenes HR-medarbeidere, og dette er et behov vi har fått tydelig bestilling på fra virksomhetene. Alle trenger en aktiv og kompetent HR-funksjon som ivaretar en sentral, rådgivende rolle for lederne lokalt. Vi har derfor utviklet et opplæringsprogram for denne målgruppen som jeg tror dekker et viktig behov, sier Aakre.

Finn de flinkeste på første forsøk
Også Lean og 10-FAKTOR vil prege formiddagssamlingen. Vinner av Opplæringsprisen 2015 vil bli presentert. Så lekker Aakre like godt enda en nyutvikling fra 2016-katalogen: Et tredagerskurs i rekruttering.

– Det er viktig for meg å understreke at vi har oppmerksomheten rettet mot tjenestene til innbyggerne i alt vi tilbyr. Å heve ekspertisen på rekruttering er avgjørende for å lykkes i å betjene oppdraget vårt overfor byens innbyggere. Oslo kommune må kort sagt ha det beste omdømmet og de beste utvelgelsesrutinene, sier Aakre.

Starter på hjemmebane
Flere av tilbudene i den nye katalogen er utviklet i samarbeid med referansegrupper fra hele organisasjonen. Avdelingsdirektøren understreker at det HR-konsern tilbyr skal være av høyeste kvalitet, og at virksomhetene skal involveres i utformingen av enhetens tilbud.

– Vårt faglige ansvar er utvikling av kompetansetilbud og tjenester som legger til rette for langvarig forbedring og høy tjenestekvalitet. Derfor arbeider vi systematisk med å videreutvikle og profesjonalisere tjenestekatalogen og sikre nødvendig oppfølging og evaluering av tjenestene. Alle skal merke at vi jobber aktivt med kompetanseutvikling som skal understøtte virksomhetenes behov, derfor håper jeg at alle med strategisk HR-ansvar finner veien til KS Agenda på torsdag, sier Aakre.

Se også:
– Vis oss den unike verdien (2.12.2015)
– Dette kan man ikke droppe (25.11.2015)
Rett person på rett sted (9.11.2015)

Påmelding til HR-forum.