Snorklipp for ny HR-funksjon

birgit_snorklipp_845

– Dette programmet markerer slutten på skillet mellom lønn og personal, sa avdelingsdirektør Birgit Aakre i HR-konsern ved åpningen av programmet HR-medarbeideren i en ny tid på Helsfyr hotell.

Avdelingsdirektøren understreket anledningens gravitas ved å utføre en seremoniell snorklipping ved programmets første dag. Neste opplæringspulje er allerede klar, med oppstart 27.9.2016.

HR-systemet må utnyttes
Budskapet var at her skal noe gammelt gi plass til det nye.

– Vi har jobbet mye med utformingen av dette kurset, både med hensyn til virksomhetenes behov og kommunens strategiske retning. Oslo kommune har behov for en oppfrisket måte å levere HR-rådgivning på, hvor vi tar i bruk teknologien og spiller hverandre gode, sa Aakre.

Kjenner trykket
Budskapet ble godt mottatt hos folk i salen.

– Vi kjenner trykket ovenfra med hensyn til strategisk HR, og det er bra. Jeg tror nok vår bydel har kommet et godt stykke på vei i forhold til andre i bruk av HR-systemet, men for en organisasjon som Oslo kommune handler det ikke om å være best i klassen, men å bistå hverandre og spille på lag, sier HR-rådgiver Jahn Tore Green i Bydel Stovner.

Han var for øvrig imponert over innlederne og det faglige innholdet, men anfører at sekvensen om det formelle rammeverket for HR-veilederen ble kuttet på grunn av tidsmangel.

– Det var likevel bra at deltakerne ble ristet så godt sammen i løpet av den første dagen. Et faglig nettverk er nødvendig for enhver som jobber innen HR, og det er positivt at programmet la vekt på nettopp dette, sier Green.

birgit_snorklipp2_842
NY ROLLE. – Det er viktig å understreke at «HR-medarbeideren i en ny tid» ikke er en opplæring i HR-systemet. Det er et utviklingsprogram som skal hjelpe HR-funksjonen til å bli aktive rådgivere for kommunens ledere, sier avdelingsdirektør Birgit Aakre i HR-konsern.

Høye forventninger
– Min umiddelbare tilbakemelding er høyeste terningkast. Jeg tror rett og slett dette blir en stor suksess for kommunen, sier Tone Longo i Velferdsetaten.

Hun har en master i yrkespedagogikk og jobber som HR- og teknisk support overfor lederne i etaten. Forventningene til kurset var høye, men ble likevel overgått på første samling.

– Jeg har vært på et utall kurs i regi av Oslo kommune. Og de er alltid bra, man går, man lærer noe og man reiser hjem. Her ble vi som deltakere møtt med så store forventninger, det er tydelig at vi måtte gjøre et skikkelig løft selv.

Longo har akkurat startet i ny jobb, og sier hun nærmest ikke vet om hun hadde meldt seg på kurset hvis hun på forhånd hadde visst hvor høye kravene var.

– Samtidig er det gjerne når man legger inn solid arbeid at utbyttet blir størst, og jeg kastet meg over hjemmeoppgavene så snart jeg var hjemme fra første dag. Det eneste jeg har å utsette på opplegget er at jeg skulle ønske vi åpnet med to dager i stedet for én. Nå gleder jeg gleder meg bare til neste samling, sier Longo.

birgit_snorklipp_pal_843
KONTINUERLIG FORBEDRING. – Vi er veldig takknemlige for deltakernes tilbakemeldinger, og tar dem selvsagt med oss i den videre utviklingen. Fortløpende kvalitetssikring er en viktig faktor for verdien av dette programmet, sier Pål Torkildsen, fagansvarlig for «HR-medarbeideren i en ny tid».

Mer praktisk info, takk
HR-konsulent Alice Starica i Bydel Ullern synes arrangørene godt kunne ha brukt mer tid på HR-systemet, og heller redusert stoffet om kommunens organisering.

– Jeg tror dette er noe de fleste er godt kjent med; på fremtidige samlinger håper jeg vi kan gå inn og fokusere mer på konkrete saker. Etter mitt syn er det viktigere at vi gis forståelse av hvordan ulike moduler påvirker hverandre, hvem som gjør hva og når, og hva som skjer når noen ansettes eller slutter, sier Starica.

Hun er relativt ny i kommunen, og beskriver seg som utålmodig etter å lære.

– Jeg benytter enhver anledning til å få så mye relevant informasjon som mulig. Tidligere har jeg jobbet med regnskap, og jeg ønsker at kurset skal gjøre meg til en enda sterkere ressurs i HR-avdelingen. Da må hvert minutt brukes fornuftig, konstaterer Starica.

Viktig med erfaringsdeling
Jeanette Stenberg i Bydel Østensjø har et godt inntrykk av stoffmiksen.

– Etter kun et år i Oslo kommune synes jeg det er nyttig å lære litt om styringssystemet, det faglige rammeverket vårt og hva som ligger i Dok. 24 og 25.  Den generelle innstillingen blant deltakerne var god og folk var interessert i å dele sine erfaringer og nysgjerrige på hverandres arbeidsområder, sier Stenberg.

Hun synes det var greit at programmets første dag bar mye preg av budskap fra podiet, men regner med mer involvering av deltakerne fremover.

– Jeg håper vi gis enda mer tid til gruppearbeid i de neste samlingene. Teori er viktig, men selv lærer jeg vel så mye av å høre på kollegene mine og drøfte problemstillinger fra hverdagen, sier Stenberg.

Se også:
HR-medarbeideren i en ny tid (23.2.2016)

Høstens program, informasjon og påmelding (intranett)