Snart kan du motta tilbud elektronisk

Utviklings- og kompetanseetaten er i ferd med å anskaffe en applikasjon for elektronisk konkurransegjennomføring. Det åpnes også for at andre kommunale virksomheter kan slutte seg til.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Konkurransegjennomføringsverktøy (også kjent som KGV) er et program som hjelper bedrifter og virksomheter med enkle, gode og sikre anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk. Det finnes mange programmer på markedet, og mange leverandører. Utviklings- og kompetanseetaten skal inngå avtale med én.

Mange fordeler
Felles for alle gode konkurransegjennomføringsverktøy er at de sikrer sporbarhet i anskaffelsesprosessen, sikrer dokumentasjon og reduserer sjansen for feil.

De gir også noe mange leverandører og oppdragsgivere lenge har etterlyst, nemlig anledning til å levere tilbud elektronisk. Elektronisk saksflyt blir obligatorisk ved innføringen av EUs nye direktiv for offentlige anskaffelser, altså i løpet av 2017.

Frivillig å delta
Ettersom det ikke inngås en samkjøpsavtale, er det frivillig for virksomhetene om de ønsker å kjøpe på avtalen. Dette vil være mulig så snart Konserninnkjøps pilotering er godkjent og avsluttet, trolig oktober 2015.