Smart medisindosering

Oslo kommune vil gi alle bydeler muligheten til å kjøpe elektroniske medisindispensere over en felles rammeavtale. Hensikten er å gi innbyggerne økt hverdagsmestring, bedre livskvalitet og større trygghet.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oppdraget kommer fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, og gjennomføres av Helseetaten med bistand fra Konserninnkjøp.

– Oslo kommune har kjørt en pilot på elektroniske medisindispensere i fire bydeler i løpet av det siste året. Tilbakemeldingene tyder på at innbyggerne som har benyttet en elektronisk medisindispenser opplever større frihet og økt trygghet enn ved tradisjonelle hjemmebesøk, sier innkjøpsrådgiver Oddbjørg Furre Nergård i Konserninnkjøp.

oddbjorg_andre_787
VELBETJENT SELVBETJENING. André Joachim Frank og Oddbjørg Furre Nergård i Konserninnkjøp tilrettelegger for mer effektiv hjemmehjelpstjeneste.

Flott for noen, men …
Hun understreker imidlertid at tilbakemeldingene ikke er entydige, og at elektroniske medisindispensere ikke uten videre kan erstatte hjemmetjenestens eksisterende rutine med ambulerende medarbeidere som sørger for at brukeren tar medisinene sine.

– Som med mye annen ny teknologi; dette er kjempebra for noen. Andre har behov for besøk av hjemmetjenesten flere ganger daglig. Det er med andre ord ikke meningen at elektronisk medisindispensering skal presses på noen. Legen rekvirerer eventuell bruk av elektroniske medisindispensere og hjemmetjenesten vurderer hvordan løsningen fungerer for hver enkelt, sier Nergård.

Effektiviserer og forbedrer
Bakgrunnen for oppdraget er at hjemmetjenesten i mange bydeler finner det utfordrende å rekke rundt til folk som trenger hjelp. Avvik på medisinering – at folk ikke tar det de skal til riktig tid – er en av de vanligste uregelmessighetene som rapporteres.

– En elektronisk medisindispenser er en ferdigmatet beholder hvor medisineringstidspunkt varsles med lyd eller lyssignal. Om medisinen ikke blir tatt, sendes det SMS-varsel til hjemmehjelpstjenesten, sier innkjøpsrådgiver André Joachim Frank i Konserninnkjøp.

medisindispensere_866
MYE Å TA I. Fra Pilly til SimpleMed+ til MedMinder til Innospence, elektroniske medisindispensere finnes i mange farger og former (og fine navn).

Sømløs integrering
Innsparings- og forbedringspotensialet er med andre ord betydelig, og det er knyttet store forventninger til anskaffelsen.

– Utfordringen blir å finne et system som lar seg integrere med de eksisterende overvåkingssystemene hjemmehjelpstjenestene benytter seg av. Krav om åpne standarder for kommunikasjonsteknologien knyttet til dispenserne kan være en løsning på dette, sier Frank.

– Tror dere ikke den totale kvaliteten på hjemmehjelpstjenestene reduseres med denne typen automatisering?

– Det viktigste aspektet ved hjemmehjelp er den personlige kontakten. Sånn må det fortsatt være. Poenget med tjenesteinnovasjon må være at man automatiserer der hvor det er mulig, slik at det blir mer tid til omsorg, sier Frank.

2 tanker om “Smart medisindosering

  1. Gunn Hegdahl

    Ser at det i denne artikkelen hevises til medesindosering og utfordringene med å finne et system som man kan “integrere med de eksisterende overvåkingssystemene hjemmehjelpstjenestene benytter seg av” og vil opplyse om at det primært ikke er hjemmehjelpstjenestens ansvar å administrerer brukeres legemidler, men hjemmesykepleien. lurer dessuten på hvilke “overvåkningssystemer” det henvises til?

  2. André Joachim Frank

    Takk for kommentarer med viktige presiseringer:-)

    Det er blitt noe feilaktig formulert i artikkelen, det er bydelenes hjemmetjeneste som er de som bistår brukere med medisinering. Ordet overvåkningssystem er også noe feilaktig, tanken er at fremtidige systemer bør tilrettelegges for integrasjon mot de til en hver tid gjeldende systemer som Oslo kommune bruker inne området, for eksempel Gerica som benyttes i dag.

Det er stengt for kommentarer.