Oslos sykehjem har doblet antallet lærlinger

Da byrådet bad virksomhetene om å ta inn flere lærlinger, tok Sykehjemsetaten utfordringen. – De kommunale sykehjemmene økte inntaket fra 18 i 2013 til 51 i 2014, sier leder i Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag, Svein Ballo.

Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oslo kommune er bevisst sitt samfunnsansvar med hensyn til å ha lærlinger i helsearbeiderfaget. De politiske signalene har vært massive de siste årene: Øk på med lærlinger i kommunale kontrakter og virksomheter. Vi trenger dem for å sikre dyktige fagarbeidere i morgendagens arbeidsliv.

sveinballo_web
LESSER PÅ MED LÆRLINGER. – Lærlingeklausulen i anskaffelsesregelverket er viktig for at antallet læreplasser i de private sykehjemmene skal øke ytterligere Svein Ballo i Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Raskt på ballen
Sykehjemsetaten er Norges største drifter av heldøgns pleie- og omsorgstjenester og kommunens nest største etat. Etaten sysselsetter 4939 medarbeidere, og har i tillegg inngått kontrakt med flere ulike private aktører om kjøp av sykehjemstjenester til Oslos innbyggere.

– I 2014 vedtok Bystyret at det skulle etableres kapasitet til å ta i mot 355 lærlinger årlig. Sykehjemsetaten fikk et måltall på 100 læreplasser. Vi satte raskt i gang tiltak for å kunne nå dette målet, forteller spesialkonsulent Mona Kjekshus i Sykehjemsetaten.

Tallfestet kontraktskravene
I kontrakter med kommersielle aktører som ble inngått før 2014, stiltes det kun krav om at bedriften var godkjent lærebedrift – ikke at lærlingen skulle tilknyttes det konkrete oppdraget. De nye signalene gjorde at etaten tenkte mer offensivt.

– Sykehjemsetaten satte seg som mål å få inn 50 lærlinger i løpet av 2014, og 100 nye i 2015. Dette kravet kunne ikke oppfylles bare gjennom å tilby læreplasser i kommunale sykehjem. Ved konkurransekjøp og konkurranseutsetting ble det derfor definert antall læreplasser tilknyttet det konkrete oppdraget på det aktuelle sykehjemmet, forteller Kjekshus.

Smil alle vegne
– Hvordan var reaksjonene i leverandørmarkedet?

– Veldig positive, de fleste ga uttrykk for at nye lærlinger var en berikelse. Det er stort behov for fagarbeidere, og leverandørene ønsker å være med på å utvikle gode tjenester med dyktige mennesker, sier Kjekshus.

opplaringskontoret_sofus
OPPLÆRINGSKONTORET FOR HELSE- OG OPPVEKSTFAG. Leder Svein Ballo flankert av spesialkonsulentene Sadia Hussain (f.v), Gro Blomdal, Astrid Skurtveit , Hanne Enger Jenssen og Susan Melsom. Foto: Sofus Urke, Sykehjemsetaten.

Behov for bistand
Parallelt med innføringen av etatens nye mål, ble Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag opprettet. Kontoret administrer lærlingene innen helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfagene, og har ansvaret for å rekruttere lærlinger til sykehjem, bydelenes helsetjenester, skoler og barnehager.

– Virksomhetene setter pris på støtte til rekruttering og oppfølgingen av lærlingene. Enkelte lærlinger kan ha utfordringer med faglige krav eller til det å være arbeidstaker. Vi tilbyr derfor ekstra oppfølging ved behov. Både sykehjemmene, bydelene og skolene har behov for å sikre at lærlingene blir dyktige fagarbeidere, sier Svein Ballo i Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Verdifullt bidrag
Kontoret bistår både kommunale og private medlemsbedrifter i den daglige opplæringen av lærlingene. Opplæringskontoret arrangerer også fagdager for lærlinger og instruktører for å heve kvaliteten og bygge stolthet blant lærlingene og medlemsbedriftene.

– Jeg mener det er noe veldig flott vi er med på. I 2013 var tallet på helsearbeiderlærlinger i Oslo kommune 39. I fjor var antallet 82. Vi er stolte av resultatene. Nok læreplasser er en viktig forutsetning for å få flere til å velge og bli fagarbeider. Akkurat nå har vi faktisk flere læreplasser enn søkere, sier Ballo.

Si din mening
Jobber kommunen riktig for å skaffe nye lærlinger til bransjer hvor det er behov for det? Har du en egen historie om arbeidet med å skaffe til veie lærlinger til kommunale oppdrag? Bruk kommentarfeltet og fortell alle om det!