Sjekk feriesaldo nå

HR-systemet har en tjeneste som viser hvor mange feriedager hver enkelt medarbeider har opptjent. Dette danner grunnlaget for beregning av ferielønn. Men det bør helst være riktig …

Feriepenger tjenes opp året før ferien avvikles og betales istedenfor lønn under feriefravær for alle fast ansatte i Oslo kommune. Den som ikke har vært i jobb året før har også rett til ferie, men ikke til feriepenger.

tohundrelapper_625

Betales i juni – beregnes nå
Alle arbeidstakere har lovbestemt krav på fire uker + en dag ferie hvert år. Feriepengene utgjør i Oslo kommune 12 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 prosent, som utgjør 5 ekstra feriedager.

Feriepengene inngår i arbeidstakerens skattbare inntekt, og skal i følge ferieloven utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. I Oslo kommune kommer den i juni for fast ansatte, mens timelønnede får feriepenger i januar.

Meld fra om trekk
Feriepengene beregnes av det arbeidstakeren tjente i opptjeningsåret, altså i fjor. Dette medfører at noe ferie kan være både med og uten lønn.

Det er viktig at ansatte og ledere i Oslo kommune følger med på dette og gir beskjed til HR lønnsseksjonen om eventuelle trekk.

Skatt, men ikke trekk
Feriepenger er skattepliktig som all annen godtgjørelse i arbeidsforhold.  Grunnen til at ferielønn likevel kjøres uten skatt, er at staten har lagt inn i skattekortet at all skatt skal trekkes i løpet av 10,5 måneder i året. Det trekkes altså litt for mye skatt i disse månedene og så blir feriepengene kjørt skattefrie og halv skatt i desember.

Vennligst kontrollér at all informasjon om dine medarbeidere er riktig registrert i HR-systemet.