Sikrer kommunen 32 nye lærlinger

Nå er kommunens nye samkjøpsavtaler for elektrikere på plass; rørleggere og tømrere kommer i løpet av sommeren.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Utviklings- og kompetanseetaten utvikler og forvalter Oslo kommunes samkjøpsavtaler. Samkjøpsavtalene er gjensidig forpliktende rammeavtaler inngått med én eller flere leverandører av produkter og tjenester som benyttes av flere av (eller alle) kommunens virksomheter.

– Å få i stand avtaler på håndverkertjenester er noe det har vært stor etterspørsel i lang tid. Det samlede volumet er stort, markedet kan være uoversiktlig, og det er både forutsigbarhet og penger å hente på å inngå avtale med et knippe seriøse leverandører, sier prosjektleder Fredrik Herbern Schjelle i Konserninnkjøp.

kontraktssigering_elektrikere_samkjopsavtale_843
PÅ GELEDD. Noen av de som skal levere elektrikertjenester for oss i Oslo kommune de neste årene: Lysteknikk EL Entreprenør, Datek installasjon, Installatøren Oslo, Electro-Spesialisten, Elektro Gruppen, Arkel Romerike, Brelco og EDA Elektro Data Romerike.

Minst to lærlinger hver
Blant andre fordeler er at man kan stille tydeligere krav til miljø og lønns- og arbeidsforhold når man gjennomfører konkurranse på vegne av landets største kommune (byggforetakene er unntatt).

– Oslo kommune skal være i front av arbeidet for å bekjempe arbeidslivkriminalitet, sosial dumping, uryddige forhold og aktører som tar snarveier. Arbeidslivskravene våre er knallharde, det samme er oppfølgingsregimet. I tillegg forplikter hver av de nye leverandørene seg til å benytte minst to lærlinger ved utførelse av arbeid knyttet til kontrakten, sier avdelingssjef Kjetil Østgård i Anskaffelser og samkjøp.

Næringslivet vinner
Etter at de nye lærlingekravene ble lansert i 2014, har Oslo kommunes virksomheter for alvor fått øynene opp for nødvendigheten av å benytte leverandører med lærlingekultur. Det regnes som viktig at håndverksbedrifter holder seg med lærlinger, både for å sikre rekruttering til utsatte bransjer og for å heve læringskvaliteten til de unge kandidatene.

– I fjor hadde vi 99 lærlinger i kommunale anbud, i år ser det ut til å bli enda flere. Men de nye håndverksavtalene sikrer vi en forutsigbar etterspørsel etter dyktige fagarbeidere fra yrkesutdanningene, sier Østgård.

Informasjonsmøte i august
Samkjøpsavtalen for tømrere hadde tilbudsfrist forrige uke, og vil bli evaluert og tildelt i løpet av sommeren. Samkjøpsavtalen for rørleggere er midt i karensperioden, og vil være klar til bruk før sommerferien. Konserninnkjøp vil invitere til informasjonsmøte om alle de nye håndverksavtalene i slutten av august.

– Og husk, både når det gjelder denne og alle andre avtaler med leverandører i prioritert rekkefølge: Start med nummer én i din sone. De er best og billigst, de har vunnet og fortjener vår business mest, sier Østgård.

Se elektrikeravtalen her

Se også
Klart for felles håndverkeravtaler (6.1.2016)
Kontaktet håndverker (5.6.2015)
Skal verdsette fagkompetanse og gode lærlingeordninger (26.3.2015)