Sikker oppfølging av eksterne leverandører

Offentlige bedrifter kjøper varer og tjenester for om lag 400 milliarder kroner i året. Bare i Oslo kommune er tallet 17 milliarder. Konkurransen for å inngå kontrakter med det offentlige er stor, og man kan spørre seg om ikke risikoen er til stede for usosiale arbeidsbetingelser i leverandørmarkedet.

Eller vi kan hoppe over spørsmålsformen. Alle vet at ulovligheter eksisterer. Noen steder kuttes det hjørner, medarbeidere tilbys ufullstendige kontrakter, nektes overtidsbetaling, har for lav lønn eller en arbeidsdag som ikke svarer til arbeidstidsbestemmelsene.

Revisjonstjenester kjøpes gjerne ute
Offentlige virksomheter har et spesielt ansvar i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. De har også god anledning til å lede an i dette arbeidet.

De færreste offentlige oppdragsgivere har imidlertid kapasitet og kompetanse til å forsikre seg om at eksterne leverandører følger de lover og forskrifter som regulerer lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Derfor er det viktig at slike tjenester kan kjøpes.

Rammeavtale i løpet av våren
Oslo kommune vil i løpet av de neste ukene lyse ut en anbudskonkurranse overfor landets revisjons- og konsulentselskaper. Tilbud om å delta i rammeavtalen er allerede utsendt offentlige virksomheter i hele landet, med påmeldingsfrist 23. januar 2015.

Avtalene vil omfatte bistand til revisjon av tjenesteleverandørenes plikter i henhold til blant annet Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, Arbeidsmiljøloven og Lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Også bistand til gjennomføring av risikovurderinger og kontroll av underleverandører vil ligge som muligheter i rammeavtalene.

Les invitasjonen

Generelt om anskaffelsen

Tilslutningserklæring til rammeavtale

Betingelser for samarbeidet