Si din mening om IKT-kvalitet

Prosjekt E2E (Ende-til-ende målinger og overvåkning av Oslo kommunes IKT-infrastruktur) går bredt ut for å finne baseline for kommunens IKT. – Du hører fra oss i løpet av april, sier Catherin Øhrn Langbråthen og Benedicte Frydendal.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Du er kanskje ikke klar over det, men det finnes per i dag ingen sentral overvåking av IKT i Oslo kommune. Mange systemer overvåkes enkeltvis, som er vel og bra, men selve infrastrukturen, hvor ansvaret er fordelt mellom lokale og sentrale enheter, har inntil nå ikke kunnet tegnes opp i ett bilde.

catherin_benedicte_e2e_842
SPØR, OG SVARER GJERNE. E2E-prosjektet, her ved Catherin Øhrn Langbråthen og Benedicte Frydendal, starter brukerundersøkelse om IKT-kvalitet nå i april. Du kan bruke kommentarfeltet til denne saken for å få svar på det du lurer på.

Finner feilen fortere
Ende-til-ende-prosjektet, som inngår i et knippe av sentrale prosjekter for å optimalisere kommunens IKT, skal i løpet av 2016 etablere grunnlaget for en radikal forbedring: Full driftsoversikt, fra datahallene, via infrastrukturen til brukernes lokale nettverk og enheter (altså der du sitter nå).

– Så vil vi ikke ha fullstendig overvåking klar i løpet av dette året, det vi etablerer er en overvåkingsmodell for kommunen, basert på en pilot med fem tjenester vi mener er representative for kommunens behov, systemeiere og eksisterende overvåkingsprogrammer, sier E2E-prosjektleder Benedicte Frydendal i UKE.

Fra data til informasjon
Programmene er Exchange, Gerica, Fasit, elektroniske tjenester v. skjenkebevilling og AKS. Nytt og gammelt, bredt og smalt, døgnåpent og til kontorbruk; erfaringene herfra forteller prosjektet noe om kommunens totale behov for infrastrukturovervåking.

– Basert på ITIL innstiller modellen vår på hvilke verktøy og ikke minst hvilke prosesser Oslo kommune trenger for en fullkommen og hensiktsmessig IKT-overvåking. Å skaffe til veie driftsdata er nemlig bare halve jobben. Poenget er å etablere et fellesregime som både virksomheter, politiske myndigheter og fremtidige driftsleverandører kan gjøre nytte av, sier Frydendal.

Hun viser til prosjektets firedelte målsetning: Å bli bedre på reaktiv feilretting; å bli mer proaktive, altså at driftsansvarlige i større grad skal kunne gjøre tiltak for å unngå uønskede hendelser; å kunne bidra med informasjon som gir bedre beslutningsgrunnlag på alle nivåer i organisasjonen og å kunne fremstille denne på en forståelig måte.

Kort, men viktig
Tilbake til brukerundersøkelsen, den består av to deler. Én meget enkel, som sendes ut til et bredt utvalg av kommunens medarbeidere. Og en mer omfattende, som sendes til virksomhetenes førstelinjeansvarlige. Begge kommer altså i løpet av de nærmeste ukene, med to repriser i løpet av høsten og vinteren.

– Vi sender dem ut i tre omganger for å forsikre oss om at vi har et skikkelig grunnlag for opplevd IKT-kvalitet. Dette er viktig for presisjonen i det videre arbeidet, så vi håper alle som mottar e-posten setter av de 30 sekundene vi trenger, sier kommunikasjonsrådgiver Catherin Øhrn Langbråthen.

Les mer om e2e-prosjektet (lenke til intranett).

Har du spørsmål om E2E eller kommentarer til IKT-forbedringsarbeidet som gjøres i Oslo kommune? Bruk kommentarfeltet og få svar.

2 tanker om “Si din mening om IKT-kvalitet

  1. Mari Opsahl

    Hei, tips til dere som har laget brukerundersøkelsen: Ikke alle vet hva en “Tynnklient” er.

  2. Catherin Øhrn Langbråthen

    Takk for tilbakemeldingen.
    Vi vil opplyse om det i neste undersøkelse.

Det er stengt for kommentarer.