Setter inn nye krefter

Kommunen har inngått avtale med ny kraftleverandør. – Energisalg Norge erstatter Hafslund, noe som vil føre til lavere strømregninger og enkel energistyring, lover avtaleforvalter Camilla Gundhus og innkjøper Helle Paulsen i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Samkjøpsavtale for elektrisk kraft

For de fleste av oss er kraft et produkt vi ikke har et spesielt forhold til – annet enn at det er fint å få den så billig som mulig, med enkel fakturering og oversiktlig prisberegning.

– Den nye avtalen baserer seg på Nord Pools Oslo-spotpris, noe som betyr at vi kan summere strømregningen ut fra månedlig markedspris. Vi ønsker ikke å formidle prisen i offentlige fora, men ta en titt på avtalesiden på intranett. Jeg tror du vil bli imponert over de gode betingelsene, sier innkjøper Helle Paulsen i UKE Konsernservice.

Grønn kraft, strøm med opprinnelsesgaranti fra fornybare energikilder, er tilgjengelig på den nye avtalen.

KRAFT TIL SPOTPRIS. Camilla Gundhus og Helle Paulsen i UKE Konsernservice er trygg på at Energisalg Norge vil gi rimeligere og mer oversiktlig styring av kommunens 5700 strømmålere.

Betaling etterskuddsvis
Den meget enkle prismodellen gjør det lett å styre kostnadene forbundet med strømforbruk, ikke minst fordi leverandøren lover å få slutt på fremfakturering av beløp eller a-konto fakturering.

– Alle fakturaer skal være avstemt med faktisk forbruk, og sendes etterskuddsvis hvert kvartal. Ingen forskuddsbetaling av strøm vi ikke har brukt, sier avtaleforvalter Camilla Gundhus.

Styr forbruket effektivt
Leveransen omfatter fakturaadministrasjon gjennom mottak og betaling av fakturaer fra netteier, som for kommunens vedkommende er Hafslund Nett.

– Inkludert i prisen er også et nettbasert energioppfølgingsverktøy som henter sanntidsdata fra alle kommunens målepunkter, og lar deg følge med på hvor og når det trekkes mest strøm. Slik kan hver av oss iverksette effektive sparetiltak, sier Paulsen.

Hver virksomhet har anledning til å avtale egne implementeringsmøter med leverandøren for opplæring og oppsett av energioppfølgingsverktøyet, dette er inkludert i leveransen. Leverandøren tilbyr også ENØK-rådgivning, opplæring og kurs.

Les mer om avtalen på intranett.