– Sett i gang med tjenesteutviklingen

Kommunens nye avtale for utvikling av digitale løsninger er klar til bruk. – Med fire av landets ledende utviklingsmiljøer på laget kan virksomhetene enkelt investere i den digitale transformasjonen, sier prosjektleder Geir Olaf Østebøvik.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oslo kommune satser tungt på utvikling av digitale tjenester og har nå inngått en ny rammeavtale med fire likestilte selskaper: Bouvet, Knowit, Marcello og Netcompany.

Enkel bestilling
UKE-direktør Marit Forseth uttrykte i den forbindelse store forventninger til den nye avtalens potensial for å bidra i realiseringen av kommunens ambisjon på digitaliseringsområdet. Kunnskapsbasert og behovstilpasset tjenesteutvikling er målbildet, og de ivrigste tjenesteutviklerne er allerede i gang med bestillingene.

– Vi er særdeles fornøyde med avtalen og de nye leverandørene. I arbeidet med mottaksprosjektet har det viktigste hensynet vært å etablere et effektivt bestillingsløp der vi samtidig sikrer kvaliteten på nye bestillinger, sier prosjektleder Geir Olaf Østebøvik.


KANAL DIGITAL.
– Det blir spennende å se hvordan virksomhetene bruker avtalen, sier prosjektrådgiver Karen Gunnerud og prosjektleder Geir Olaf Østebøvik.

Nye bestillingsrutiner
Rutinen er presentert sammen med samkjøpsavtalene på UKEs intranett. Ettersom bestilling av alle nye oppdrag skal gjennomføres som minikonkurranser, oppfordres vi pent til å kontakte våre representanter i UKEs kundeteam, eller eventuelt å registrere nye behov via service management-verktøyet (BOKS).

– Bestillingsrutiner og prosesser er tegnet opp i samarbeid med kommunens øvrige digitaliseringsinitiativer, som Digitaliseringsseksjonen og Program for elektroniske tjenester. Disse allerede har startet bestillinger på den nye avtalen, sier prosjektrådgiver Karen Gunnerud.

– Med den nye avtalen kan vi utnytte leverandørenes metodikk og innovasjonskraft i større grad. Det vil si at vi kan utfordre leverandørene til å komme med egne løsningsforslag i tilbudsprosessene. I tillegg vil vi kunne leie inn enkeltressurser, sier Østebøvik.

Fra småintegrasjoner til det store, ukjente
Men hvilke konkrete tjenester er den nye avtalen ment å levere? De to må tenke seg om etter hvordan man beskriver tjenester som ennå ikke finnes. Halve poenget med kommunens digitalambisjoner, uttrykt gjennom for eksempel Tims reise, er at vi ikke helt vet nøyaktig hvilke digitale tjenester som skal til for å realisere en «grønn, varm og rettferdig by med plass til alle».

– Noe av det som er spennende med digitaliseringsprosesser er at vi planlegger for en verden som utvikler seg veldig raskt. Innbyggerne forventer stadig mer av oss. Avtalen muliggjør utvikling av både små konkrete endringer som integrasjoner som forenkler hverdagen vår her og nå, og langt større utviklingsprosjekter der vi kan utvikle tjenester innenfor områder vi kanskje aldri hadde sett for oss digitale løsninger, sier Gunnerud.

– Av eksisterende eksempler på tjenester som er utviklet ved hjelp av den nye avtalen, eller forløperen der vi hadde kun én leverandør, kan nevnes Min Side-integrasjonen mot ulike fagsystemer, arrangementsløsningen, kundeportalen, Webcruiter, digital byggesaksbehandling, SvarUT og timebestilling av for eksempel tannlege, sier Østebøvik.

Se også:
Ny avtale for digital tjenesteutvikling (24.8.2017)

Lurer du på noe om den nye avtalen? Sjekk ut bestillingssiden på UKEs intranett – eller bruk kommentarfeltet under til å spørre om hva som helst.