Serviceavtale for helsemateriell

Oslo kommune har inngått samkjøpsavtale for kontroll og service på medisinsk utstyr, en lovpålagt plikt for alle kommunens virksomheter.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr pålegger alle eiere av slikt utstyr å utføre kontroller for å sikre at det «tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav, vedlikeholdes og brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål».

Mye på spill
Dette var kanskje ikke tilfelle i historien som ble formidlet av VG i sommer, der en kvinne omkom etter at spesialsengen hennes kollapset og hun ble liggende fastklemt over natten. Sengen hadde da ikke hadde vært kontrollert siden 2001, noe som i følge brukermanualen skulle gjøres årlig.

– Kontroll og service på medisinsk utstyr er et særdeles viktig tjenesteområde, og jeg er glad for at vi endelig har fått i stand en fellesavtale for alle kommunens virksomheter, sier avtaleansvarlig Åse Bjørnstad i UKE.

ase_bjornstad_serviceavtale_medisinsk_844
OMSORG FOR TINGENE VÅRE. Innkjøpsrådgiver Åse Bjørnstad i UKE er entusiastisk over kommunens nye oppfølgings- og serviceavtale for medisinsk utstyr.

Orden i sysakene
Den nye avtalen er todelt, nettopp for å oppfylle de spesielle lovkravene for såkalt elektromedisinsk utstyr (ultralydapparater, blodtrykksmålere, oksygenkondensatorer, EKG-apparater), og medisinteknisk utstyr (pleiesenger, personløftere, vekter, krykker, rullatorer, takheiser …). Alt skal kontrolleres, men med ulik frekvens og særskilte kompetansekrav.

– I tillegg gir det en ekstra trygghet at vi nå skiller produkt- og tjenesteleveransene. Den nye leverandøren Unitronic foretar all kontroll og service, men tilbyr ingen produkter. De benytter seg av vedlikeholdssystemet Medusa, som brukes av norske sykehus, til å indeksere og kontrollere alt elektromedisinsk utstyr, sier Bjørnstad.

Investering i egne eiendeler
Hun understreker imidlertid at samkjøpsavtalen vil kunne innebære en utgiftsøkning for de virksomheter som eventuelt ikke har hatt faste rutiner for risikovurdering og kontroll.

– Særlig indekseringen er en stor jobb. Men avtalen er innrettet slik at kommunen eier alle data, og kan ta med disse ved skifte til en annen leverandør. Og i tillegg til sikkerhetsaspektet vil forbedret tilsyn og utstyrsvedlikehold gi oss forutsigbarhet og bedre ressursutnyttelse, sier Bjørnstad.

Oslo-ledet samarbeidsavtale
Avtalen med Unitronic er landets største i sitt slag, og inkluderer i tillegg til Oslo kommune 25 kommuner og andre helseinstitusjoner på østlandsområdet.

Unitronic er et leverandøruavhengig selskap innen service av medisinteknisk utstyr og laboratorieutstyr. Selskapet har lang erfaring og en bred kompetanse, er norsk og har p.t. 11 ansatte.

Informasjonsmøte 18.10
18. oktober avholdes informasjons-/leverandørmøte om den nye avtalen. Sted Strømsveien 102. Påmeldingsfrist er torsdag 13. oktober 2016.

kl. 08.30: Kaffe, rundstykker og frukt. Registrering av deltagerne
kl. 09.00: Presentasjon av rammeavtalen v/Utviklings- og kompetanseetaten.
Oppfølging av kontrakt og avvik, kravspesifikasjon og rammeavtalen
kl. 09.20: Unitronic AS gir en gjennomgang av forskriften og hvordan avtalen fyller
denne. Informasjon om praktisk gjennomføring og presentasjon av
underleverandør SAPS Medical på hjelpemidler
kl. 10.00: Pause
kl. 10.20: Presentasjon av Unitronic AS fortsetter med informasjon om reparasjoner,
samarbeidspartnere og hvordan avrop skal foregå
kl. 11.20: Svar på spørsmål fra deltakerne. Eventuelt kan det gjøres avtale om
oppfølgingsmøte på brukerstedene

Informasjon og påmelding frokostmøte

Samkjøpsavtale for kontroll og service på medisinsk utstyr (intranett)