Ser potensial for samhandling

lise-arneberg-gerd-article-844

Lise Arneberg er nyansatt spesialrådgiver for informasjonssikkerhet i Byrådsavdeling for finans. For tiden hospiterer hun hos Utviklings- og kompetanseetaten; her fra møtet med etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

I henhold til instruks for informasjonssikkerhet må hver enkelt virksomhet i Oslo kommune sørge for rutiner, systemer og ansvarsfordeling som sikrer dataene og informasjonen de forvalter og eier. Ansvaret er lokalt plassert, og skal være integrert i virksomhetsstyringen.

– Min jobb skal blant annet være å koordinere det gode arbeidet som gjøres ute i organisasjonen. Sikkerhet er et fagområde som krever kontinuerlig vedlikehold. Den beste måten å gjøre det på er å bruke hverandre og la de som er kommet lengst vise vei for resten, sier Lise Arneberg.

lise-arneberg-terje-article-844
STORE SYSTEMER.
Avdelingsdirektør Terje D. Sætervik i IKT-prosjekter og informasjonssikkerhet guidet Arneberg gjennom UKEs kommuneovergripende økonomi- og HR-systemer.

Dialog av det gode
Hun er nyansatt spesialrådgiver for informasjonssikkerhet i Byrådsavdeling for finans, og hospiterer i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) frem til 29. januar.

– Ettersom jeg er helt ny, har jeg av åpenbare grunner begrenset kunnskap om Oslo kommunes status og vei videre på informasjonssikkerhetsfeltet. Men på generelt grunnlag mener jeg at faglige nettverk er et gode i en desentral organisasjon, sier Arneberg.

UKE sikrer plattformen
Selv om hver enkelt virksomhet har ansvar for å beskytte sin egen informasjon, er UKE en viktig leverandør av felles sikkerhetssystemer for Oslo kommune. Kommunens PC-er leveres med antivirus, diskkryptering og PRK-tilgangsstyrt mediakontroll.

– Den sentrale plattformen, både Oslofelles og OK-MAN, separeres, logges, overvåkes og beskyttes av brannmur og antivirus. Og forbindelsen til internett overvåkes, logges, krypteres, filtreres og kontrolleres. Vi har med andre ord en sikker IT-plattform, samtidig som hver og en av oss må utvise ansvarlighet, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i UKE.

lise-arneberg-medlytt-article-843
MEDLYTT.
Lise Arneberg lærer kundebehandling på medlytt hos Nenad Kovac på kontaktsenteret 02 180. Til høyre avdelingssjef Wenche Kristoffersen. I bakgrunnen kundekonsulent Vera Kristiansen.

Mye å beskytte
Arneberg har jobbet innenfor IT-sikkerhetsområdet siden 1989 med ulike områder som forskning, forsvarskommunikasjon, e-handel, elektronisk ID og signatur og offentlig forvaltning. Hun har bakgrunn fra sikkerhetsarbeid i BankID og nettbankene ved Bankenes standardiseringskontor, og var prosjektleder for etableringen av FinansCERT.

– Tiden i finansnæringen har åpenbart gitt meg innsikt i mange aspekter ved sikkerhetsfaget, men hvilke som er de største truslene for Oslo kommune tror jeg fagpersonene rundt i virksomhetene vet bedre enn meg. Regjeringens digitale sårbarhetsutvalg fastslår at livsviktige helsetjenester, strøm- og vannforsyning er blant tjenestene som er viktigst å beskytte. For øvrig er det viktig at vi forbedrer oss og lærer av hverandre på tvers av alle sektorer, sier den nytilsatte spesialrådgiveren.

2 tanker om “Ser potensial for samhandling

Det er stengt for kommentarer.