Sender infobrev til ledere

– Brukerundersøkelsen forteller oss at virksomhetene ønsker mer informasjon om de tjenestene UKE leverer. Dette er bakgrunnen for at vi sender ut et infobrev noen ganger i året, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Utviklings- og kompetanseetaten.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Hver høst sender Utviklings- og kompetanseetaten ut omdømme- og brukerundersøkelse til ledere og medarbeidere i Oslo kommune som på en eller annen måte er kunder av etaten. Undersøkelsen måler både UKEs omdømme, kjennskap til tjenestene levert av etaten og tilfredshet med de tjenestene som leveres.

– Fjorårets undersøkelse viste at vi har positiv omdømmeutvikling, men at kundene våre mangler kunnskap om tjenestene. Vi scorer også for lavt på evnen til å kommunisere med kundene. Nyhetsbrevet er ett av tiltakene vi har iverksatt i den forbindelse, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Utviklings- og kompetanseetaten.

gerd_sendernyhetsbrev_907
«MED VENNLIG HILSEN …» – Vi velger e-post som kundekommunikasjonskanal fordi det er et medium de fleste av våre kunder er fortrolig med. Dermed håper vi at terskelen for respons oppleves som lav, sier direktør Gerd Robsahm Kjørven i Utviklings- og kompetanseetaten.

Tegner et UKE-bilde
Fra før sender etaten ut faglige nyhetsbrev for hovedområdene HR, IT og anskaffelser. Dette er nyhetsbrev det kan abonneres på, hvor hovedmålgruppen er fagpersoner og samarbeidspartnere. Etatsdirektøren sier at materialet i infobrevet har ledere som nedslagsfelt.

– Hensikten er å fortelle om ting som kan være av interesse for alle kommunens virksomheter. Artiklene sendes bare ut til lederne, men kan være aktuelle også for andre ansatte. Vi vil si noe om hvilken rolle UKE har i kommunen, både med hensyn til tjenesteleveranser og samfunnsoppdrag. Samtidig ønsker vi også å fremme dialog og intern samhandling på mer generelt grunnlag, sier Robsahm Kjørven.

Håper på kommentarer
– Slike budskap løper gjerne risikoen at de blir oppfattet overdrevent korrekt og pyntelig?

– Det får være opp til leserne å bedømme. Vi vil presentere oss selv så godt vi kan, med håp om at folk gir den tilbakemeldingen de ønsker. Det er opp til hver enkelt om de ønsker å melde seg av mottakerlisten, eller snarere videresende nyhetsbrevene i sin egen organisasjon. Jo flere tilbakemeldinger vi får, jo bedre forutsetninger har vi for en god kommunikasjon med virksomhetene, sier Robsahm Kjørven.