Selvbetjening i HR-systemet

I alle virksomheter er det en prosesseier for HR-prosessene. I uka før påske skal de svare på en undersøkelse med spørsmål om den nye HR-hverdagen. Dette vil gi et godt grunnlag for å prioritere videre utvikling av HR-prosesser med systemstøtte og å planlegge relevant kompetanseutvikling sentralt og lokalt.

•    Hvordan utnytter vi mulighetene som ligger i HR-systemet?
•    Hvorfor er utbredelsen av selvbetjening så varierende?
•    Hvordan kan vi fjerne tidstyver på HR-feltet?
•    Hvilken kompetanseutvikling er mest effektiv?

Virksomhetenes prosesseiere for HR-prosessene skal belyse disse problemstillingene ved å svare på en spørreundersøkelse innen 27. mars 2015. Svarene på undersøkelsen legges fram på HR-forum 21.04.2015 der virksomhetenes prosesseiere er den primære målgruppen. Vi anbefaler at 1-3 fra hver virksomhet deltar.

Påmelding til HR-forum

Vi vil komme tilbake med resultater av undersøkelsen i senere HR-nyhetsbrev.